TRƯỜNG THPT ĐẠI NGI

DANH SCH HỌC SINH LỚP 10A11

Năm học 2011- 2012

 

STT

Họ v tn

Giới tnh

Dn tộc

Ngy thng
năm sinh

Điểm
Văn

Điểm
Ton

Tổng
điểm

1

Lm Tiểu My

Nữ

Kinh

20/01/1996

6.5

1.0

7.5

2

V Hữu Thnh

Nam

Kinh

01/02/1996

3.0

1.5

4.5

3

Trần Thị Nguyn

Nữ

Kinh

05/08/1996

7.0

3.5

10.5

4

Trương Thị Mỹ Tin

Nữ

Kinh

03/08/1996

4.0

4.0

8.0

5

Phan Thị Ngọc nh

Nữ

Kinh

22/05/1996

4.5

2.0

6.5

6

L Hữu Lộc

Nam

Kinh

20/10/1996

4.5

2.0

6.5

7

Trần Thanh Nghim

Nam

Kinh

05/12/1996

4.5

1.5

6.0

8

Đổ Thnh Dư

Nam

Kinh

23/04/1996

4.0

1.5

5.5

9

V Văn Hải

Nam

Kinh

24/11/1995

2.5

2.5

5.0

10

V Thị Kim Ngn

Nữ

Kinh

17/03/1996

5.0

0.0

5.0

11

Lm Hynh Kiện

Nam

Kinh

30/04/1996

1.5

3.0

4.5

12

Nguyễn Thị Thy Dương

Nữ

Kinh

17/09/1996

3.5

0.5

4.0

13

Nguyễn Thnh Mun

Nam

Kinh

09/06/1995

2.5

1.5

4.0

14

Từ Thị Mỹ Duyn

Nữ

Kinh

20/06/1996

3.5

0.0

3.5

15

V Thị Ngọc Lan

Nữ

Kinh

31/01/1996

3.5

0.0

3.5

16

Lm Thị Cẩm Trn

Nữ

Kinh

12/07/1996

3.5

0.0

3.5

17

Lm Hồng Truyện

Nam

Kinh

11/04/1995

2.5

1.0

3.5

18

L Thị Trc Ly

Nữ

Kinh

12/10/1996

3.0

0.0

3.0

19

Huỳnh Thị Hồng Nhin

Nữ

Kinh

29/11/1996

3.0

0.0

3.0

20

L Ngọc Giu

Nam

Kinh

10/04/1995

2.5

0.0

2.5

21

Trương Thị Cẫm Lan

Nữ

Kinh

04/07/1996

2.5

0.0

2.5

22

Phan Quốc Thắm

Nam

Kinh

05/01/1996

2.5

0.0

2.5

23

Phạm Thị Tuyết Trn

Nữ

Kinh

13/06/1996

2.0

0.5

2.5

24

Triệu Mạnh Khang

Nam

Kinh

17/01/1996

1.0

1.0

2.0

25

V Minh Mẫn

Nam

Kinh

24/01/1994

2.0

0.0

2.0

26

Đặng Văn Trường

Nam

Kinh

15/02/1996

2.0

0.0

2.0

27

L Phước Lộc

Nam

Kinh

23/04/1996

1.5

0.0

1.5

28

L Minh Thi

Nam

Kinh

27/05/1996

1.5

0.0

1.5

29

Vỏ Thị Huyền Trn

Nữ

Kinh

07/10/1996

1.5

0.0

1.5

30

Nguyễn Tường Kha

Nam

kinh

28/11/1996

0.5

0.5

1.0

31

Quch Văn Phi

Nam

Kinh

16/10/1996

1.0

0.0

1.0

32

Diệp Tư Vinh

Nam

Kinh

28/08/1996

0.5

0.0

0.5

33

Trần Vủ Hảo

Nam

Kinh

21/12/1996

 

 

0.0

34

Hồ Hoi Vẹn

Nam

Kinh

09/11/1996

 

 

0.0

35

Mai Thị Cẩm T

Nữ

Kinh

06/11/1996

 

 

 

36

Nguyễn Trung Đon

Nam

Kinh

21/02/1996