TRƯỜNG THPT ĐẠI NGI

DANH SCH HỌC SINH LỚP 10A5

Năm học 2011- 2012

 

STT

Họ v tn

Giới tnh

Dn tộc

Ngy thng
năm sinh

Điểm
Văn

Điểm
Ton

Tổng
điểm

1

Trần Văn Cần

Nam

Kinh

01/01/1996

3.0

6.0

9.0

2

Vỏ Thị Trc Linh

Nữ

Kinh

30/10/1996

4.5

4.0

8.5

3

Đặng Hoi Hận

Nam

Kinh

07/10/1996

6.5

1.0

7.5

4

V Thị Thy An

Nữ

Kinh

29/12/1996

6.0

1.0

7.0

5

Trần Hong Trung

Nam

Kinh

22/03/1996

2.5

4.0

6.5

6

Phan Minh Ton

Nam

Kinh

18/03/1996

3.5

2.5

6.0

7

Huỳnh L Thy Oanh

Nữ

Kinh

13/02/1996

3.0

2.5

5.5

8

Nguyễn Thị Thy Vy

Nữ

Kinh

14/02/1996

4.5

1.0

5.5

9

Nguyễn Thị Tường Nhi

Nữ

Kinh

01/03/1996

4.0

1.0

5.0

10

L Thị Thư

Nữ

Kinh

20/09/1996

5.0

0.0

5.0

11

Lm Thanh Nhn

Nam

Kinh

22/12/1996

3.5

1.0

4.5

12

Vỏ Hải Đăng

Nam

Kinh

20/10/1996

2.5

1.5

4.0

13

Đo Văn Nh

Nam

Kinh

03/01/1996

3.5

0.5

4.0

14

Nguyễn Thị Trn

Nữ

Kinh

24/08/1996

2.0

2.0

4.0

15

Nguyễn Văn Lỉnh

Nam

Kinh

10/08/1996

3.5

0.0

3.5

16

Lm Thanh Phc

Nữ

Kinh

10/11/1996

3.5

0.0

3.5

17

V Thị Diệu Huyền

Nữ

Kinh

26/01/1994

1.5

1.5

3.0

18

Nguyễn Hữu Nghĩa

Nam

Kinh

25/03/1996

3.0

0.0

3.0

19

L Diễm Thương

Nữ

Kinh

15/02/1996

2.0

1.0

3.0

20

V Quốc Cng

Nam

Kinh

01/02/1996

1.5

1.0

2.5

21

Nguyễn Hong Minh

Nam

Kinh

28/06/1996

2.5

0.0

2.5

22

Huỳnh Hong Phc

Nam

Kinh

23/02/1996

2.5

0.0

2.5

23

Phan Nhật Trường

Nam

Kinh

07/11/1995

2.0

0.5

2.5

24

L Vũ Linh

Nam

Kinh

13/05/1996

1.5

0.5

2.0

25

Nguyễn Hong Như

Nam

Kinh

23/11/1995

2.0

0.0

2.0

26

Nguyễn Anh Ti

Nam

Kinh

23/02/1995

2.0

0.0

2.0

27

Lm Thị Ngoản

Nữ

Kinh

28/08/1996

0.5

1.0

1.5

28

L Huỳnh Như

Nữ

Kinh

29/01/1996

1.5

0.0

1.5

29

L Ho

Nam

Khơmer

23/06/1996

1.0

0.0

1.0

30

Trần Kim Ln

Nam

Kinh

08/12/1996

1.0

0.0

1.0

31

Trần Ngọc Hải

Nam

Khơmer

10/03/1996

0.5

0.0

0.5

32

Huỳnh Phong Nhả

Nam

Kinh

18/10/1996

0.5

0.0

0.5

33

Bi Trần Anh Khải

Nam

Kinh

07/03/1996

0.0

0.0

0.0

34

Huỳnh Thị Phụng

Nữ

Kinh

18/06/1996

 

 

0.0

35

Huỳnh Thị Ngọc Hn

Nữ

Kinh

15/04/1996

 

 

 

36

Nguyễn Thị B Thy

Nữ

Kinh

26/07/1996