TRƯỜNG THPT ĐẠI NGI

DANH SCH HỌC SINH LỚP 10A6

Năm học 2011- 2012

 

STT

Họ v tn

Giới tnh

Dn tộc

Ngy thng
năm sinh

Điểm Văn

Điểm
Ton

Tổng điểm

1

Lm Thị Hồng Ngọc

Nữ

Kinh

23/10/1996

5.5

4.0

9.5

2

Phan Thị Kim Lợi

Nữ

Kinh

13/08/1996

6.5

2.0

8.5

3

Nguyễn Thy Huyền

Nữ

Kinh

01/04/1996

2.5

5.5

8.0

4

Tn Hồng Đạt

Nam

Kinh

03/11/1996

4.5

2.5

7.0

5

Lm Ngọc Tin

Nữ

Kinh

21/02/1996

5.0

1.5

6.5

6

Nguyễn Thanh Lim

Nam

Kinh

22/06/1996

1.5

4.5

6.0

7

Nguyễn Kim Ngn

Nữ

Kinh

24/07/1996

5.0

0.5

5.5

8

Nguyễn Thị Kim Anh

Nữ

Kinh

22/09/1996

2.0

3.0

5.0

9

Đinh Thị Kiều Linh

Nữ

Kinh

11/09/1996

2.5

2.5

5.0

10

Nguyễn Thị Thủy Tin

Nữ

Kinh

20/08/1995

4.5

0.5

5.0

11

Nguyễn Thị Kim Nhanh

Nữ

Kinh

26/10/1996

4.0

0.5

4.5

12

Nguyễn Văn Thuận

Nam

Kinh

19/05/1994

2.0

2.5

4.5

13

Phạm Thị Nhi

Nữ

Kinh

05/08/1996

4.0

0.0

4.0

14

Lưu Thị Mộng Trinh

Nữ

Kinh

31/08/1995

4.0

0.0

4.0

15

L Ngọc Giu

Nữ

Kinh

25/11/1996

3.5

0.0

3.5

16

Phạm Thị Ngọc Thảo

Nữ

Kinh

02/01/1996

3.5

0.0

3.5

17

Lo Hồng

Nữ

Khơmer

14/03/1996

3.0

0.0

3.0

18

Nguyễn Văn Linh

Nam

Kinh

10/02/1996

2.5

0.5

3.0

19

Nguyễn Thị Mộng Thơ

Nữ

Kinh

13/10/1996

2.5

0.5

3.0

20

Bi Anh Duy

Nam

Kinh

19/02/1996

2.5

0.0

2.5

21

Nguyễn Thanh Hiền

Nam

Kinh

27/06/1996

2.0

0.5

2.5

22

V Hong Phc

Nam

Kinh

19/07/1996

1.0

1.5

2.5

23

Hứa Minh Trường

Nam

Kinh

30/07/1996

2.5

0.0

2.5

24

Trương Hải Đăng

Nam

Kinh

03/06/1996

1.5

0.5

2.0

25

Dương Thị Hồng Như

Nữ

Kinh

10/07/1996

2.0

0.0

2.0

26

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nữ

Kinh

24/08/1995

2.0

0.0

2.0

27

Đinh Thị Hồng Đo

Nữ

Kinh

02/01/1996

1.5

0.0

1.5

28

L Văn Phụng

Nam

kinh

13/04/1996

1.5

0.0

1.5

29

Nguyễn Ngọc Hải

Nam

Kinh

14/12/1996

1.0

0.0

1.0

30

Phan Văn B Huy

Nam

Kinh

24/11/1995

1.0

 

1.0

31

Thạch Quốc Bảo

Nam

Khơmer

10/08/1996

0.5

0.0

0.5

32

Ng Ngọc Nhẩn

Nam

Kinh

27/03/1996

0.5

0.0

0.5

33

Trương Như Vũ

Nam

Kinh

03/05/1996

0.5

0.0

0.5

34

Ng Minh Qun

Nam

Kinh

09/06/1995

 

 

0.0

35

Huỳnh Thị Hồng Thuy

Nữ

Kinh

07/11/1996

 

 

 

36

Nguyễn Thị Thy i

Nữ

Kinh

20/07/1996