TRƯỜNG THPT ĐẠI NGĂI                                        

                          DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A2

                                    Năm học 2011- 2012

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Lớp cũ

GHI CHÚ

1

Hồ Thanh Duy

10A9

 

2

Ngô Thái Duy

10A9

 

3

Cao Hữu Dự

10A9

 

4

Đinh  Thị Thu Đông

10A9

 

5

Nguyễn Tuấn Đạt Em

10A9

 

6

Nguyễn Thị Ngọc Hân

10A9

 

7

Trần Hoàng Khoa

10A9

 

8

Võ Hồng Liên

10A9

 

9

Nguyễn Thị Trúc Linh

10A9

 

10

Duyên Thị Diễm My

10A9

 

11

Nguyễn Thị Ngọc

10A9

 

12

Trần Thị Thanh Nhiên

10A9

 

13

Trần Thị Huỳnh Như

10A9

 

14

Lê Tri Phương

10A9

 

15

Trần Đức Thành

10A9

 

16

Nguyễn Thị Diễm Thuý

10A9

 

17

Trần Diệu Thuyền

10A9

 

18

Triệu Phương Trinh

10A9

 

19

Trần Bảo Vi

10A9

 

20

Nguyễn Thị Xuyến

10A9

 

21

Nguyễn Phúc Tâm

10A9

 

22

Thái Thị Thúy Anh

10A2

 

23

Lê Thị Diệu Hà

10A2

 

24

Trần Khánh Huy

10A2

 

25

Trần Văn Ḱ

10A2

 

26

Mai Thị Trúc Ly

10A2

 

27

Phan Huỳnh Diễm My

10A2

 

28

Nguyễn Thị Kiều Oanh

10A2

 

29

Trần Thanh Phước

10A2

 

30

Trần Công Thọ

10A2

 

31

Phù Thị Mộng Thúy

10A2

 

32

Trần Thị Cẩm Tú

10A2

 

33

Nguyễn Thanh Tuấn

10A2

 

34

Lê Thanh Tuyền

10A2

 

35

Nguyễn Thị Tú Uyên

10A2