TRƯỜNG THPT ĐẠI NGĂI                                        

                          DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A3

                                    Năm học 2011- 2012

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Lớp cũ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Diểm

10A3

 

2

Huỳnh Thị Hằng

10A3

 

3

Ngô Thị Ngọc Hân

10A3

 

4

Đặng Như Duy Hưng

10A3

 

5

Thạch Thu Lan

10A3

 

6

Phạm Hoàng Luyến

10A3

 

7

Nguyễn Thanh Mẫn

10A3

 

8

Từ Thị Mỹ Nhân

10A3

 

9

Chung Thị Yến Nhi

10A3

 

10

Dương Thị Cẩm Nhi

10A3

 

11

Huỳnh Thị Yến Nhi

10A3

 

12

Trần Thị Yến Nhi

10A3

 

13

Trần Thị Huỳnh Như

10A3

 

14

Trương Thị Thuư Oanh

10A3

 

15

Nguyễn Tiến Phú

10A3

 

16

Lê Thanh Phương

10A3

 

17

Nguyễn Thị Kim Quyên

10A3

 

18

Nguyễn Thị Thu Thảo

10A3

 

19

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

10A3

 

20

Trần Thị Xuân Trang

10A3

 

21

Hứa Nhật Tùng

10A3

 

22

Trần Thị Hải Yến

10A3

 

23

Huỳnh Thanh Duy

10A3

 

24

Hà Văn Điền

10A3

 

25

Nguyễn Tuấn Huy

10A3

 

26

Nguyễn Thị Bé Ngoan

10A3

 

27

Phan Thị Thanh

10A3

 

28

Nguyễn Minh Thuận

10A3