TRƯỜNG THPT ĐẠI NGĂI

                                                                                 

                          DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A5

                                    Năm học 2011- 2012

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP CŨ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Thúy An

10A5

 

2

Nguyễn Thị Hoàng Anh

10A5

 

3

Lê Thanh Duy

10A5

 

4

Nguyễn Thanh Duy

10A5

 

5

Nguyễn Thị Kiều Duyên

10A5

 

6

Trần Thị Mỹ Duyên

10A5

 

7

Giang Thị Thùy Dương

10A5

 

8

Trần Thị Thùy Dương

10A5

 

9

Lê Đông Định

10A5

 

10

Huỳnh Thị Cẩm Giang

10A5

 

11

Dương Ngọc Hân

10A5

 

12

Huỳnh Hoàng Khải

10A5

 

13

Ngô Thanh Long

10A5

 

14

La Thị Ngọc Mỹ

10A5

 

15

Nguyễn Ngọc Mỹ Nga

10A5

 

16

Ngô Thị Bích Ngân

10A5

 

17

Nguyễn Thị Kim Ngân

10A5

 

18

Trần Thị Tố Nguyên

10A5

 

19

Nguyễn Thị Nguyệt

10A5

 

20

Trang Thị Hồng Nhi

10A5

 

21

Bùi Kim Phụng

10A5

 

22

Lâm Thị Tố Quyên

10A5

 

23

Huỳnh Thị Thảo

10A5

 

24

Tăng Thị Mộng Thơ

10A5

 

25

Nguyễn  Thị Thanh Thủy

10A5

 

26

Trương Thị Thoại Tín

10A5

 

27

Nguyễn Thanh Tú

10A5

 

28

Nguyễn Hà Duy

10A5

 

29

Cao Đức Lợi

10A5

 

30

Phan Văn Mến

10A5

 

31

Lâm Thị Mỹ Tiên

10A5