TRƯỜNG THPT ĐẠI NGĂI

                                                                                 

                          DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A6

                                    Năm học 2011- 2012

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP CŨ

GHI CHÚ

1

Trần Ánh Dương

10A6

 

2

Quan Huỳnh Ngọc Đức

10A6

 

3

Lư Phi Hải

10A6

 

4

Lâm Văn Long

10A6

 

5

Tô Ngọc Thái Trân

10A6

 

6

Nguyễn Hưu Trí

10A6

 

7

Vơ Phi Điền

10A1

 

8

Phan Thanh Giang

10A1

 

9

Lư Ngọc Huyền

10A1

 

10

Quách Thị Thúy Huỳnh

10A1

 

11

Ngô Thị Mỹ Lan

10A1

 

12

Nguyễn Thị Cẩm Phát

10A1

 

13

Trần Thị Bích Quyên

10A1

 

14

Lư Hữu Thuận

10A1

 

15

  Hoài Thương

10A1

 

16

Trương Phương Toàn

10A1

 

17

Kiên Trung Trực

10A1

 

18

Hồ Quốc Duy

10A1

 

19

Quách  Nhứt Khang

10A1

 

20

Trương Vĩnh Phúc

10A1

 

21

Danh Hoàng Sáng

10A1

 

22

Nguyễn Văn Trí

10A1

 

23

Nguyễn Thanh Chuyền

10A10

 

24

Đoàn Quốc Cường

10A10

 

25

Dương Thị Diệu

10A10

 

26

Nguyễn Thành Dự

10A10

 

27

Phan Thị Hồng Gấm

10A10

 

28

Lư Thị Ngọc Hà

10A10

 

29

Nguyễn Tuấn Kiệt

10A10

 

30

Thạch Hoàng Phong

10A10

 

31

Huỳnh Thiên Phượng

10A10

 

32

Đỗ Trọng Tuyền

10A10

 

33

Nguyễn Thị Ái Xuân

10A10

 

34

Trần Cường Em

10A10

 

35

Nguyễn Lê Trung

10A10