TRƯỜNG THPT ĐẠI NGĂI

                                                                                 

                          DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A7

                                    Năm học 2011- 2012

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP CŨ

GHI CHÚ

1

Trần Minh Phước Ân

10A8

 

2

Bùi Tiểu Băng

10A8

 

3

Nguyễn Văn Băng

10A8

 

4

Đinh Thiên B́nh

10A8

 

5

Nguyễn Khánh Duy

10A8

 

6

Nguyễn Thị Đầm

10A8

 

7

Phan Thị Tuyết Đông

10A8

 

8

Nguyễn Trung Đức

10A8

 

9

Nguyễn Thi Giào

10A8

 

10

Nguyễn Hữu Hoàng

10A8

 

11

Triệu Thị Thu Hồng

10A8

 

12

Trần Tuấn Khanh

10A8

 

13

Hồ Quốc Khánh

10A8

 

14

Phan Quốc Khởi

10A8

 

15

Nguyễn Thành Linh

10A8

 

16

Vơ Thị Thảo Nguyên

10A8

 

17

Trần Thị Yến Nhi

10A8

 

18

Trần Thị Huỳnh Như

10A8

 

19

Đinh Tiểu Phương

10A8

 

20

Lê Thanh Tâm

10A8

 

21

Lâm Quốc Thái

10A8

 

22

Nguyễn Thị Thanh

10A8

 

23

Trương Ngọc Thiện

10A8

 

24

Nguyễn Thị Thủy Tiên

10A8

 

25

Mai Văn Chiêu

10A8

 

26

Sơn Ngọc Tài

10A8

 

27

Lê Chí Tâm

10A8

 

28

Nguyễn Minh Thắng

10A8