TRƯỜNG THPT ĐẠI NGI

DANH SCH HỌC SINH LỚP 12A1

Năm học 2011- 2012

GVCN: Nguyễn Xun Đo

 

STT

HỌ V TN

GHI CH

1

Nguyễn Thị Kim Chi

 

2

L Lệ Hoa

 

3

V Thị Huệ

 

4

Trần Tuấn Khoa

 

5

Huỳnh Vũ Linh

 

6

Hynh Nhựt Linh

 

7

Nguyễn Thị Mỹ Linh

 

8

Nguyễn Phước Long

 

9

Hồ Nguyệt Minh

 

10

L Trọng Nghĩa

 

11

L Văn Ngoan

 

12

L Thị Ngọc

 

13

Lưu Thảo Nguyn

 

14

Nguyễn Thị Yến Nhi

 

15

Huỳnh Phương Quỳnh Như

 

16

Bi Hynh Phương

 

17

Lm Thị Chc Phương

 

18

Trần Thu Phương

 

19

Nguyễn Anh Thư

 

20

Nguyễn Thị Hoi Thương

 

21

Trần Thụy Thủy Tin

 

22

Nguyễn Thị Quới Trang

 

23

Trần Thị Bảo Trn

 

24

L Văn Trọng

 

25

Triệu Thị Thanh Xun

 

26

Nguyễn Hong Đệ

A7

27

Duyn Thi Hồng Thu

A7

28

Nguyễn Thị Diễm Hằng

A7

29

Nguyễn Thị Mỹ Lan

A7

30

Nguyễn Thủy Tin

A7

31

Phạm Trịnh Hồng Na Ra

A7

32

Trần Thị Trc Linh

A7

33

Phạm Thị Xun

A8

34

Nguyễn Thị Diễm Thư

A8

35

Đặng Thị Như Ngọc

A8