TRƯỜNG THPT ĐẠI NGĂI

                                                                                 

                          DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12A4

                               Năm học 2011- 2012

                                                           GVCN: Nguyễn Văn Kham

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

1

Lưu Thị Huyền Châm

 

2

Phạm Thị Út Cưng

 

3

Lê Phú Cường

 

4

Trịnh Đức Duy

 

5

Vơ Tấn Duy

 

6

Nguyễn Ngọc Duyên

A5

7

Phạm Hải Đăng

 

8

Lê Long Đỉnh

 

9

Sơn Thị Hiền

 

10

Thái Văn Hùng

 

11

Vơ Hoàng Huy

 

12

Huỳnh Thị Mỹ Huyền

 

13

Huỳnh Thanh Hương

 

14

Huỳnh Thị Liên

 

15

Lê Thị Loan

 

16

Trần Thị Hồng Loan

 

17

Thạch Thị Ngọc Ly

 

18

Nguyễn Diễm My

 

19

Trần Thị Bích Ngân

 

20

Huỳnh Văn Nhả

 

21

Nguyễn Yến Nhi

 

22

Nguyễn Thị Hồng Nhiên

 

23

Huỳnh Tấn Phát

 

24

Nguyễn Thị Mỹ Quyên

 

25

Lư Văn Sử

 

26

Trần Quốc Tâm

 

27

Phạm Thị Bích Thuận

 

28

Vơ Thị Hoàng Trang

 

29

Lê Công Trường

 

30

Trần Kim Tú

 

31

Trương Văn Tuấn

 

32

Đặng Thanh Tùng

 

33

Trần Bá Nguyên

A7

34

Trần Thăng Tặng

A1