TRƯỜNG THPT ĐẠI NGĂI

                                                                                 

                          DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12A5

                               Năm học 2011- 2012

                                                           GVCN: Vơ Tấn Phước

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

1

Lê Thị Ngọc Châm

 

2

Huỳnh Quốc Cường

 

3

Vơ Thị Bích Duy

 

4

Trần Thị Ngọc Hân

 

5

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

 

6

Trần Thanh Hương

 

7

Nguyễn Thị Ngọc Linh

 

8

Hứa Văn Lộc

 

9

Trần Hồ Thảo My

 

10

Nguyễn Văn Nghị

 

11

Nguyễn Trọng Nghĩa

 

12

Trần Hoàng Nhân

 

13

Phạm Thị Hồng Nhí

 

14

Nguyễn Thị Hồng Nhiên

 

15

Huỳnh Văn Nhiều

 

16

Trần Tấn Phát

 

17

Nguyễn Tấn Phong

 

18

Nguyễn Ngọc Phương

 

19

Lư Văn Quốc

 

20

Lê Minh Tâm

 

21

Nguyễn Thị Mộng Thắm

 

22

Lê Việt Thắng

 

23

Nguyễn Đức Thiện

 

24

Nguyễn Thanh Toàn

 

25

Phan Thanh Toàn

 

26

Huỳnh Minh Triều

 

27

Nguyễn Việt Tú

 

28

Huỳnh Ngọc Tuyền

 

29

Phan Tuấn Vũ

 

30

Đào Thanh Xuân

A7