TRƯỜNG THPT ĐẠI NGĂI

                                                                                 

                          DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12A6

                               Năm học 2011- 2012

                                                           GVCN: Trần Thị Bích Trâm

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

1

Trần Ngọc Bích

 

2

Lư Thị Chăm

 

3

Trương Thị Hồng Đang

 

4

  Văn Đạt

 

5

Lương Văn Pho Em

 

6

Huỳnh Ngọc Hà

 

7

Hồ Khả Hân

 

8

Nguyễn Văn Hương

 

9

Thạch Thị Hương

 

10

Phạm Thị Ngọc Linh

 

11

Nguyễn Thành Bảo Lộc

 

12

Lưu Văn Mai

 

13

Kim Thị Hồng Mỹ

 

14

Huỳnh Bá Nguyên

 

15

Nguyễn Lê Phong

 

16

Lê Ái Quyên

 

17

Huỳnh Diệu Thanh

 

18

Tô Trường Thiện

 

19

Lâm Chấn Thịnh

 

20

Huỳnh Hoàng Thương

 

21

Nguyễn Minh Tiến

 

22

Vơ Tấn Tới

 

23

Trương Hoàng Huyền Trâm

 

24

Khưu Thị Tú Trinh

 

25

Tạ Minh Tú

 

26

Lưu Cẩm Vân

 

27

Trần Phước Vỉnh

 

28

Đặng Thị Hồng Kiêm

A7

29

Lư Vi Na

A7

30

Nguyễn Hồng Thái

A7

31

Nguyễn Thị Hạnh

A7

32

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

A7

33

Trần Ngọc Hiển

A7

34

Trần Vũ Ngoan

A7

35

Vơ Văn Thông

A7