TRƯỜNG THPT ĐẠI NGI

DANH SCH HỌC SINH LỚP 12A7

Năm học 2011- 2012

GVCN: L Thanh Sang

 

STT

HỌ V TN

GHI CH

1

Nguyễn Văn Bnh

A8

2

Nguyễn Thị Diễm Chi

A8

3

Trương Ngọc Diễm

A8

4

L Tấn Đạt

A8

5

Phan Thị Hồng Gấm

A8

6

Phạm Trung Hiếu

A8

7

Đặng Thị Mỹ Huyền

A8

8

Nguyễn Trung Kin

A8

9

Trương Thị Thảo Lang

A8

10

Lm Văn Phước Lộc

A8

11

L Mn

A8

12

Trần Thị Thuỳ Nguyn

A8

13

Trần Thị Mỹ Nhn

A8

14

L Y Phụng

A8

15

Phạm Minh Qun

A8

16

Huỳnh Thanh Sen

A8

17

V Thị Hồng Thắm

A8

18

V Ngọc Thơ

A8

19

Trần Thị Diệu Thuyền

A8

20

Lm Thị Anh Thư

A8

21

L Hồng T Trang

A8

22

L Thị Ngọc Trn

A8

23

Phan Diễm Trinh

A8

24

Huỳnh Hong Qun

A7

25

Huỳnh Khả Trn

A7

26

Nguyễn Hong Chen

A7

27

Phan Thị Xun Lộc

A7

28

Trần Minh Phc

A7

29

Trương Văn Quy

A7

30

Ung Tấn Mạnh

A7

31

Huỳnh Văn Huy

A5