TRƯỜNG THPT ĐẠI NGĂI

                                                                                 

                          DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12A8 (lớp dự thính)

                               Năm học 2011- 2012

                                                           GVCN: Nguyễn Duy Mẫn

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn B́nh

A8

2

Nguyễn Thị Diễm Chi

A8

3

Trương Ngọc Diễm

A8

4

Lê Tấn Đạt

A8

5

Phan Thị Hồng Gấm

A8

6

Phạm Trung Hiếu

A8

7

Đặng Thị Mỹ Huyền

A8

8

Nguyễn Trung Kiên

A8

9

Trương Thị Thảo Lang

A8

10

Lâm Văn Phước Lộc

A8

11

Lư Mín

A8

12

Trần Thị Thuỳ Nguyên

A8

13

Trần Thị Mỹ Nhân

A8

14

Lê Y Phụng

A8

15

Phạm Minh Quân

A8

16

Huỳnh Thanh Sen

A8

17

Vơ Thị Hồng Thắm

A8

18

Vơ Ngọc Thơ

A8

19

Trần Thị Diệu Thuyền

A8

20

Lâm Thị Anh Thư

A8

21

Lê Hồng Tú Trang

A8

22

Lê Thị Ngọc Trân

A8

23

Phan Diễm Trinh

A8

24

Huỳnh Hoàng Quân

A7

25

Huỳnh Khả Trân

A7

26

Nguyễn Hoàng Chen

A7

27

Phan Thị Xuân Lộc

A7

28

Trần Minh Phúc

A7

29

Trương Văn Quy

A7

30

Ung Tấn Mạnh

A7

31

Huỳnh Văn Huy

A5