SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠI NGÃITrường THPT Đại Ngãi
ấp Ngãi Hội II, xã Đại Ngãi, 
huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079.3858012, 
Email: thptdaingai@soctrang.edu.vn