Báo cáo kết quả giữa nhiệm kì thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kì 2010-2015

Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ trường THPT Đại Ngãi nhiệm kì 2010-2015, chi bộ đã có một số thành tích nổi bật. Ngày 30/12/2013, chi bộ đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kì.

 

         ĐẢNG BỘ HUYỆN LONG PHÚ                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   CHI BỘ TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

                                    *

                Số: 34 BC/CBTĐN                                                                   Đại Ngãi, ngày  31  tháng  12   năm 2013.

 

BÁO CÁO

Kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ trường THPT Đại Ngãi nhiệm kỳ 2010-2015

 

Nhiệm kì 2010 - 2015 là nhiệm kì có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của ngành trong chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo mười năm (2001-2020) và trong Đề án “Nâng cao chất lương giáo dục” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2010-2020 đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua.

Nghị quyết đại hội chi bộ trường THPT Đại Ngãi nhiệm kì 2010 - 2015 đã xác định mục tiêu: Đẩy mạnh phong trào giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, coi trọng chất lượng giáo dục đạo đức, rèn luyện thể chất, giáo dục pháp luật quốc phòng, môi trường… nâng tỉ lệ học sinh khá giỏi, tỉ lệ tốt nghiệp THPT bằng những giải pháp tích cực và có hiệu quả. Tiếp tục giữ vững danh hiệu: chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh. Xây dựng chi bộ đông về số, mạnh về chất. Mỗi đảng viên thực sự là một hạt nhân điển hình về mọi mặt được quần chúng tin yêu, tín nhiệm. Xây dựng thế vững chắc cho nhà trường dựa trên nền tảng đạo đức với phương châm kỉ cương, tình thương, trách nhiệm. Tăng cường xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh, hoạt động hiệu quả và có chiều sâu hướng đến thành tích: Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Công đoàn trường vững mạnh tiêu biểu, Đoàn TN trường vững mạnh tiêu biểu. Đẩy mạnh cuộc vận động xã hội hóa giáo dục, tranh thủ các nguồn đầu tư các cấp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đơn vị cũng gặp không ít khó khăn: hoàn cảnh gia đình của một bộ phận dân cư có ảnh hưởng tới ý thức học tập của một số học sinh, một số em còn ham chơi, thiếu ý chí phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, tay nghề đội ngũ chưa thật đồng đều, .... nhưng với quyết tâm cao của chi uỷ, ban giám hiệu, và sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ giáo viên, nhân viên đã tạo bước chuyển biến và có kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Trong 15 chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra từ đầu nhiệm kỳ, đã có 13 chỉ tiêu đạt trước thời hạn, còn lại 02 chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ có khả năng đạt.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Các chỉ tiêu hoàn thành và các chỉ tiêu vượt:

1)    Việc huy động học sinh ra lớp: 91,72% /65%, đạt 142,6%

2)    Việc duy trì sĩ số, số học sinh bỏ học là: 5,2% so với kế hoạch là dưới 7%, đạt chỉ tiêu.

3)    Tỉ lệ HS lên lớp thẳng: 85%/80%, đạt 106,2%

4)    Tỉ lệ HS có hạnh kiểm Khá tốt: 94%/80%, đạt 117,5%.

5)    Học sinh giỏi cấp tỉnh trong 03 năm học là 39 em, so với 05 năm nhiệm kì trước tăng 13 em. 

6)    Học sinh giỏi quốc gia: 01 HS, vượt chỉ tiêu.

7)    Tỉ lệ HS tốt nghiệp THPT: trung bình 04 năm 87,32%/70%, đạt 124,75%

8)    Số HS đỗ Đại học và cao đẳng nguyện vọng 1: 58

9)    Giáo viên, nhân viên đạt chuẩn: 100%, đạt chỉ tiêu;

10)    Lao động tiên tiến: 80%/70%, đạt 142%, Chiến sĩ thi đua cơ sở: 25% trong số lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 04 GV

11)    Số GV giỏi cấp trường: 22, cấp tỉnh: 02.

12)    Tham gia các phong trào thể dục- thể thao, An ninh- quốc phòng, Văn nghệ: đều có giải, đặc biệt giai điệu tuổi hồng có HS đạt giải trong kì thi quốc gia.

13)    Số lượng kết nạp đảng viên đến năm 2013: 15/15, đạt 100%

2. Các chỉ tiêu chưa đạt:

-Tỉ lệ GV trên chuẩn: 9,4%, so với chỉ tiêu là 10%

-Chưa kết nạp được Đảng viên là học sinh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHỦ YẾU Ở CÁC LĨNH VỰC

1. Nhiệm vụ chính trị: Công tác giáo dục toàn diện

Trong 03 năm qua, chi uỷ đã lãnh đạo công tác chuyên môn thực hiện đúng theo nội dung chương trình giáo dục đào tạo cấp THPT; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả dạy học, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị giáo dục – đào tạo của cơ quan. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra hầu hết đều đạt và vượt, một số chỉ tiêu vượt trội: năm 2012 chỉ tiêu tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo giao là 75%, kết quả đạt 100. Năm 2013 chỉ tiêu tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo giao là trên 95%, kết quả đạt 98,77%.  đến nay trường đã có 39 học sinh giỏi cấp tỉnh, 01 học sinh giỏi quốc gia. Số HS đỗ đại học năm sau cao hơn năm trước, năm 2013 có 38 HS.

Công tác giáo dục đạo đức học sinh cũng được coi trọng. Toàn thể GV được quán triệt phương pháp giáo dục đạo đức tích cực, tạo niềm tin và niềm tự hào về quê hương, đơn vị. Trong 03 năm qua, số học sinh được xếp hạnh kiểm khá tốt là trên 90%. Bên cạnh công tác dạy học nhằm cung cấp tri thức, công tác giáo dục qua các phong trào thể thao văn hoá, văn nghệ cũng là một trong những thế mạnh của đơn vị. Trường THPT Đại Ngãi luôn là một trong những đơn vị có thứ hạng trong các trường THPT khi thi đấu các môn thể thao, văn hoá.

Để đáp ứng nhu cầu học tập của con em vùng các xã lân cận và Trường Khánh, từ năm học 2012 – 2013, trường đã mở phân hiệu tại trường THCS Dương Kỳ Hiệp, xã Trường Khánh. Trong thời gian tới dự kiến sẽ xây dựng trường THPT ở Trường Khánh.

2. Công tác xây dựng Đảng

Chi ủy luôn xác định và phấn đấu xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Vì vậy, trong nửa nhiệm kỳ qua chi bộ đã tổ chức triển khai thực hiện tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội đảng viên chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, trong đó trọng tâm là công tác xây dựng Đảng. Kết quả đạt được như sau:

2.1 Chi uỷ luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao chất lượng triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Số lượng đảng viên tham gia học nghị quyết tập đều đạt 100%.

Để thực hiện tốt chỉ thị 03 của Bộ Chính Trị, về tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong 3 năm qua, có 100% cán bộ đảng viên được quán triệt. Qua đó giúp cho chi uỷ và đảng viên luôn nêu cao ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn nêu cao tinh thần tổ chức kỷ luật, xây dựng đoàn kết nội bộ, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những tiêu cực khác trong Đảng.

Đồng thời, chi uỷ luôn quan tâm lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên việc chấp hành quy định 47, 55 của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm và về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên. Các chỉ thị, kế hoạch của Bộ chính trị được đưa vào gắn kết với chương trình hành động của chi uỷ để thực hiện. Trong đó, nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đước chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

2.2 Trong công tác cán bộ, chi uỷ luôn tuân thủ nghiêm nguyên tắc, thống nhất lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Việc bố trí sắp xếp cán bộ được trao đổi và bàn bạc trong tập thể theo thẩm quyền từ quy hoạch, đào tạo, đề bạt, điều động cán bộ, nhất là từ khi sau đại hội đảng viên chi bộ. Chi uỷ đã tập trung xây dựng đề án quy hoạch cán bộ đối với các chức danh chủ chốt, chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo chỉ đạo của huyện ủy, trong đó chú trọng cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc đúng theo khả năng và sở trường. Kết quả, hiện nay trong chi uỷ có 05 người thì có 01 nữ; Ban giám hiệu có 04 người thì có 01 nữ, Ban thường vụ Công đoàn có 03 người thì có 01 nữ và 01 dân tộc; Ban thường vụ Đoàn trường có 05 người thì có 01 nữ. Trong 11 tổ trưởng chuyên môn và văn phòng thì có 06 tổ trưởng là nữ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được coi trọng và thường xuyên đưa cán bộ đảng viên dự đầy đủ các lớp theo yêu cầu của trên. Trong chi uỷ và ban giám hiệu, có 02 đồng chí có trình độ thạc sĩ; tổ trưởng chuyên môn có 01 thạc sĩ, trong 08 thạc sĩ của trường thì có 06 người là đảng viên. Công tác phát triển đảng viên hàng năm được quan tâm thực hiện tốt, nhất là chú trọng tiêu chuẩn, chất lượng, quan tâm phát triển đảng viên nữ, dân tộc, nhất là nguồn của từ đoàn thanh niên và công đoàn. Nửa nhiệm kỳ qua chi bộ đã phát triển 15 đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết. Trong 15 đảng viên được phát triển có 07 đảng viên nữ.

Công tác đánh giá chất lượng được chi uỷ thường xuyên quan tâm nhờ vậy hàng năm, qua đánh giá chất lượng có 100% đảng viên được đánh giá chất lượng, tỉ lệ đảng viên vi phạm tư cách không có và đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100% ở năm các năm. Tỉ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo 15% trong tổng số Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 01 đảng viên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 năm liền. .

2.3 Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, được chi uỷ quan tâm thực hiện và chỉ đạo tiến hành đối với đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; đồng thời kết luận và xử lý theo quy định của điều lệ Đảng nếu có vi phạm. Trong 03 năm chi uỷ đã tiến hành kiểm tra 04 đồng chí, qua đó kịp thời nhắc nhở một số thiết sót trong thực hiện nhiệm vụ. Không có đảng viên vi phạm tư cách đến mức phải xử lí kỉ luật.

Chi uỷ luôn nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết nội bộ, thống nhất ý chí và hành động trong chi uỷ. Công tác tự phê bình và phê bình, từng bước chỉ đạo đi vào nề nếp, hàng năm trong chi uỷ từ đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên và đảng viên đều thực hiện nghiêm túc. Sau công tác tự phê bình, chi uỷ có chỉ đạo hướng khắc phục cho đảng viên, nhằm tránh mắc phải sai lầm đáng tiếc xảy ra.

Sau 03 năm nhìn lại việc lãnh đạo và điều hành, chi uỷ bộ luôn bám chặt và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của chi uỷ (có sửa đổi bổ sung). Đồng thời, quan tâm chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể xây dựng quy chế làm việc của ngành mình và quy chế phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác xây dựng chính quyền và các đoàn thể cũng được quan tâm cũng cố vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới hiện nay.

3. Hoạt động của chính quyền, đoàn thể

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng chính quyền, chi uỷ thực hiện tốt công tác chỉ đạo đối với ban giám hiệu, và các đoàn thể. Để cụ thể hoá công tác đó, việc xây dựng quy chế phối hợp làm việc giữa hiệu trưởng và các đoàn thể được quan tâm thực hiện thường xuyên, hằng năm. Hiệu trưởng nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn thể thực hiện nhiệm vụ và thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác đoàn thể.

Thực hiện Kết luận số 10-KL/TU, ngày 01-06-2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Đề án “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội” và ghị quyết 03-NQ/HU, ngày 28-9-2011 của Huyện ủy về “Tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên góp phần làm tốt công tác vận động quần chúng trong tình hình mới”, chi uỷ tiếp tục coi trọng công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng trong đơn vị theo phương châm đúng định hướng và có hiệu quả. Chi uỷ đã chỉ đạo các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước; chỉ đạo công đoàn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ công đoàn, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và giáo viên. Trong 03 năm liền, công đoàn được công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu. Bên cạnh đó, chính quyền cũng tạo điểu kiện cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo và đã kiện toàn tổ chức Đoàn thanh niên trong đơn vị, hàng năm trường có trung bình 30 chi đoàn HS và 01 chi đoàn giáo viên, với gần 700 đoàn viên thanh niên. Kết quả, 03 năm liền BCH đoàn TNCS HCM trường luôn được huyện đoàn công nhận vững mạnh xuất sắc. Từ đó, hướng dẫn các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ sở tiếp tục phát hiện quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Đảng.

Nên cạnh đó,phát huy các nguồn lực từ xã hội, trong 03 năm qua, công tác xã hội hoá giáo dục, mà cụ thể là phong trào vận động các nguồn quỹ khuyến học từ cha mẹ học sinh và các vị Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp ở địa phương được chi uỷ quan tâm thực hiện. Kết quả, trong 03 năm đã có hơn 800 lượt HS nhận học bổng, phần thưởng, quà tặng với số tiền: hơn 300 triệu đồng.

III. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:

1.     Về lãnh đạo thực hiện nhiêm vụ chính trị của chi bộ:

- Việc duy trì sĩ số học sinh tuy có bước cải thiện nhưng phụ thuộc rất lớn vào điều kiện kinh tế xã hội của địa phương nên thiếu bền vững.

- Công tác giáo dục đạo đức học sinh và công tác chủ nhiệm tuy có bước phát triển nhưng chưa thật ổn định. Tình trạng học sinh vi phạm nội quy và số học sinh ra hội đồng kỉ luật ngày càng nhiều. Việc giữ gìn kỉ cương có biểu hiện lỏng lẻo

          - Tay nghề và lòng yêu nghề của giáo viên không đồng đều, một bộ phận giáo viên chưa thật sự gương mẫu trong nghề nghiệp. Do đó, hiệu quả dạy học ở một bộ phận giáo viên chưa cao.

          -Việc giữ gìn vệ sinh trường lớp thực hiện chưa tốt, còn tình trạng chưa giữ tốt vẻ mĩ quan trong đơn vị.

2. Về công tác xây dựng Đảng:

          - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng lúc còn thiếu thường xuyên, một số ít cán bộ đảng viên thiếu rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ. Công tác nắm bắt dư luận, giải thích và định hướng dư luận cho cán bộ đảng viên và giáo viên chưa nhạy bén, còn hạn chế.

          - Công tác cán bộ tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và yêu cầu quy hoạch; công tác phát triển đảng viên tuy đạt yêu cầu nhưng chất lượng chưa cao; một số ít cán bộ, đảng viên còn thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trách nhiệm công vụ của đội ngũ giáo viên, đảng viên, viên chức chưa được phát huy tốt.

          - Công tác giám sát, kiểm tra ở chi bộ chưa mang tính chủ động phòng ngừa, chưa đi sâu giám sát theo chuyên đề; cá biệt còn có cán bộ, đảng viên ý chí phấn đấu, tu dưỡng chưa cao.

          - Hệ thống chính trị mặc dù được chi uỷ thường xuyên quan tâm củng cố, nhưng năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành và năng lực cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của cấp trên của chi uỷ đôi khi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từng lúc, từng nơi chi uỷ nhận thức chưa đầy đủ, chưa nắm chắt diễn biến tình hình trong đội ngũ... công tác vận động, tập hợp còn chạy theo số lượng; chưa khắc phục được tình trạng hội viên, đoàn viên HS đông nhưng không mạnh.

         * Những khuyết điểm trên là do các nguyên nhân chủ yếu sau:

          - Nguyên nhân khách quan:

           Tình hình kinh tế xã hội, nhất là ý thức của một bộ phận nhân dân có con em trong độ tuổi đến trường thiếu quan tâm phối hợp với nhà trường, bỏ mặc các em.

          Điều kiện cơ sở vật chất của trường thiếu thốn, khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục.

          - Nguyên nhân chủ quan:

Công tác chỉ đạo về giáo dục đạo đức học sinh và các nhiệm vụ có liên quan đến hành vi học sinh chưa thật mạnh và chưa tìm được sự thống nhất trong phương châm giáo dục. Bên cạnh đó, phương pháp giáo dục của một số ít giáo viên chưa thật sự linh động và hiệu quả.

Chi uỷ tuy có tăng về số lượng nhưng hiệu quả hoạt động chưa thật sự tăng, tính chủ động và tính chiến đấu trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa cao. Công tác quản lý đảng viên từng lúc chưa chặt chẽ, một só ít cán bộ đảng viên còn thiếu ý thức rèn luyện, chưa phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu.

          Công tác tổ chức cán bộ chưa khắc phục kịp thời tình trạng cán bộ vừa thừa, vừa thiếu theo từng năm.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM TỪ NAY ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ 2010 - 2015

          1. Quan tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ đảng viên quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhằm tăng cường sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng viên của chi bộ. Tiếp tục quán triệt quan điểm mà đại hội đảng viên chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã xác định, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết của đại hội đề ra.

          2. Tập trung chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức tác phong học sinh, xây dựng môi trường trong sạch về cơ sở vật chất, lành mạnh về tinh thần, tạo ra thế hệ học sinh tự tin nhưng khiêm tốn, lễ phép giữ gìn tốt thuần phong mĩ tục. Nâng cao tay nghề và chăm bồi lòng yêu nghề, duy trì các cuộc vận động  của ngành giáo dục và đào tạo phát động trong đội ngũ thầy cô giáo nhất là đội ngũ đảng viên. Tập huấn việc đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức học sinh. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả dạy học, tỉ lệ HS lên lớp, đỗ tốt nghiệp, nâng cao tỉ lệ HS đỗ đại học, học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia.

          3. Tăng cường lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng Đảng viên. Lãnh đạo thực hiện tốt Kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”. Xây dựng Đảng phải đi đôi với bảo vệ Đảng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật công việc của Đảng, không để lộ thông tin.

          4. Tăng cường làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đi đôi với đề cao tinh thần trách nhiệm của mọi cán bộ đảng viên, trước hết là trong chi uỷ phải thể hiện gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện, trong chấp hành tổ chức kỷ luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tăng cường kiểm tra, giảm sát việc thực hiện quy định 47, 181 của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm và xử lý đảng viên vi phạm.

          5. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, trước hết là trong chi uỷ trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đưa công tác tự phê bình và phê bình thực sự đi vào nề nếp, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của chi bộ.

          6. Trong công tác cán bộ, công tác củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng chi bộ, phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền các đoàn thể tiếp tục giữ vững thành tích. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đi vào nề nếp. Tăng cường làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

          7. Quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa XI, Kết luận số 10-KL/TU, ngày 01-06-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Nghị quyết 03-NQ/HU, ngày 28-9-2011 của Huyện ủy về “Tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên góp phần làm tốt công tác vận động quần chúng trong tình hình mới”. Hoạt động của các đoàn thể phải tập trung xuống tổ chuyên môn và học sinh các lớp. Phát huy và đổi mới phương thức tập hợp quần chúng có hiệu quả; nắm tình hình, làm tham mưu tốt cho chi uỷ.

          Trên đây là báo cáo kiểm điểm của chi uỷ chi bộ trường THPT Đại Ngãi giữa nhiệm kỳ 2010 – 2015./.

 

Nơi nhận:

-Các ban xây dựng Đảng;

- Đ/c Trần Văn Khanh;

- Chi uỷ; niêm yết thông báo chi bộ;

- Lưu CB.

T/M CHI UỶ
Bí thư

 

(Đã kí)

 

Huỳnh Vũ Lam

                                                                                    

 

 

 

 

Tác giả: BBT

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 35
Hôm qua : 78
Tháng 10 : 112
Năm 2022 : 981.306