KỈ NIỆM 105 NĂM NGÀY QUÔC TẾ PHỤ NỮ 2015

 

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD SÓC TRĂNG

CÔNG ĐOÀN  THPT ĐẠI NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  04  /KH- CĐCS

Đại Ngãi, ngày 23 tháng 01 năm 2015

  

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM 105 NĂM NGÀY QUÔC TẾ PHỤ NỮ 08/03 VÀ 1975 NĂM

NGÀY KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

Năm học 2014 - 2015

  

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 -2015 của trường THPT Đại Ngãi và chương trình hành động của Công đoàn.

Căn cứ vào hướng dẫn của Công đoàn ngành giáo dục Sóc Trăng về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, căn cứ kế hoạch số 25/KH-THPT Đại Ngãi ngày 17 tháng 10 năm 2014 về kế hoạch tổ chức các phong trào chào mừng các ngày lễ trong năm của trường THPT Đại Ngãi.

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, BGH và BCH Công đoàn trường THPT Đại Ngãi lên kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm với nội dung và thời gian cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm ôn lại ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/1910 – 08/03/2015 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhằm góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, để các Công đoàn viên nói chung và chị em nữ đoàn viên nói riêng không quên vị trí và vai trò quan trọng của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

- Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, hữu ích để công đoàn viên có thêm cơ hội trao đổi học tập những kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong chuyên môn.

- Tạo điều kiện để các công đoàn viên nói chung, nữ đoàn viên nói riêng thể hiện tài năng trên tinh thần giao lưu, đoàn kết, thân thiện cùng tiến bộ, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ giỏi việc trường, đảm việc nhà” và hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường.

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI NẤU ĂN

1. Chủ đề cuộc thi: “ ẨM THỰC - DÂN TỘC”

2. Hình thức cuộc thi:

Các đội tham gia cuộc thi thể hiện sự khéo léo và kiến thức để thực hiện ba món ăn dân tộc đặc sắc, đồng thời nói lên được ý nghĩa của chủ đề dự thi đã chọn. (mỗi đội chuẩn bị ba món ăn cho một bàn mười người)

 

* Các quy định của cuộc thi như sau:

- Các đội dự thi có thể chuẩn bị nguyên liệu và phần thuyết trình trước, chỉ vào thực hiện phần chế biến món ăn.

- Thời gian thực hiện là 120 phút

- Yêu cầu dự thi gồm có:

    + 01 bảng tên đội và chủ đề dự thi.

    + 01 bài thuyết trình (không quá 2 phút).

    + Nấu ăn (tự túc).

 

*Đối tượng, số lượng tham dự:

  Mỗi đội  gồm các thành viên của tổ mình, không phân biệt nam nữ.

 

* Danh sách các đội tham gia cuộc thi nấu ăn

 

  - Tổ văn

  - Tổ toán

  - Tố Lí

  - Tổ hóa

  - Tổ sinh – Công nghệ

  - Sử

  - Địa – Giáo dục công dân

  - Anh văn

  - Thể dục – Quốc phòng

  - Văn phòng

  - Tin học

 

 

3. Nội dung chấm điểm:

            - Phần thi thuyết trình

            - Hình thức thể hiện, trình bày đẹp, thể hiện dược bản sắc của dân tộc

            - Chế biến hợp vệ sinh

            - Món ăn ngon, chất lượng.

 

4. Cơ cấu giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng gồm có giấy khen của Hiệu trưởng và tiền thưởng gồm:

- 01 giải nhất: 250.000đ

- 01 giải nhì: 150.000đ

- 01 giải ba: 100.000đ

- 03 giải khuyến khích: 80.000đ

                      

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc tế PN 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Vai trò và giá trị lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đối với dân tộc Việt Nam và phụ nữ Việt Nam.

 IV. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

       Đại diện Chi bộ, BGH, toàn thể cán bộ - giáo viên - công nhân viên của trường và toàn thể học sinh trong giờ sinh hoạt dưới cờ.

 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

    1. Đối với giáo viên

       - Thời gian tổ chức: Lúc 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút, ngày 08/03/2015 (chủ nhật).

       - Địa điểm: Phòng hội đồng trường THPT Đại Ngãi.

   2. Đối với học sinh

       - Thời gian tổ chức: giờ SHDC buổi sáng và chiều ngày 02/03/2015.

       - Địa điểm: Sân cờ

 VI. Ban tổ chức- Ban giám khảo

          Ban tổ chức:

1. Ông Lâm Minh Phục              Chủ tịch Công đoàn              Trưởng ban

2. Bà Trần Thị Quế Nhi             P. Chủ tịch Công đoàn         P. Trưởng ban

3. Ông Nguyễn Quang Trí          Bí Thư đoàn Thanh niên       P. Trưởng ban

4. Ông Lê Phong Phú                 Chủ tịch HLHTN                  Thành viên

            5. Bà Bùi Kim Cương                Trưởng ban nữ công             Thành viên

6. Bà Nguyễn Thị Thu               TTCM                                  Thành viên

7. Bà Hứa Thị Phương Trang     TTCM                                  Thành viên

8. Bà Lý Thúy Phượng               TTCM                                  Thành viên

9. Bà Nguyễn Xuân Đào            TTCM                                  Thành viên

10. Ông Lê Văn Tâm                  TTCM                                  Thành viên

11. Ông Vương Minh Lập          TTCM                                  Thành viên

12. Bà Lý Hoài Vân                   TTVP                                   Thành viên

13. Ông Võ Xuân Bình              TTCM                                  Thành viên

14. Ông Võ Tấn Phước              TTCM                                  Thành viên

15. Bà Lương Hạnh Nguyên       TTCM                                  Thành viên

16. Ông Đinh Thành Luân         TTCM                                  Thành viên

                                                                                                     

   Ban giám khảo:

- Bà Trần Thị Quế Nhi                 P. Chủ tịch Công đoàn        Trưởng ban

- Bà Lý Thúy Phượng                  TTCM                                P.Trưởng ban

- Bà Bùi Kim Cương                    Trưởng ban nữ công            Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thu                   TTCM                                Thành Viên

- Bà Hứa Thị Phương Trang         TTCM                                Thành Viên

- Bà Nguyễn Xuân Đào                TTCM                                Thành Viên

- Bà Trần Thị Bích Trâm              UV. BCH CĐ                     Thành viên

- Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo        P. Bí thư ĐTN                    Thư ký        

       

VII. Dự kiến kinh phí tổ chức:     

     1. Giải thưởng cho các đội tham gia nấu ăn: Trích từ kinh phí của chính quyền

        - 1 giải nhất: 250.000

        - 1 giải nhì:  150.000

        - 1 giải ba:   100.000

        - 3 giải khuyến khích: 80.000 x 3 = 240.000đ

           => Tổng cộng: 740.000đ

      2. Hỗ trợ kinh phí cho 11 đội nấu ăn (300.000đ/ 1 đội): 11 x 300.000 = 3.300.000đ. Trích từ kinh phí hoạt động của công đoàn.

 Tổng số kinh phí khoảng: 4.040.000đ (Bốn triệu không trăm bốn chục nghìn đồng).

 VIII. Điều khoản thực hiện:

       1.Về kinh phí: Xuất từ quỹ Công Đoàn và sự hỗ trợ của chính quyền

            - Qũy công đoàn: Chi hỗ trợ kinh phí cho 11 đội nấu ăn 3.300.000đ.

            - Hỗ trợ từ chính quyền: Giải thưởng cho các đội đạt giải 740.000đ.

IX. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

    (Dẫn chương trình : Ông Vương Minh Lập)

 

TT

Tiết mục

TG

Phụ trách

GC

1

Tuyên bố lí do và giới thiệu thành phần tham dự

7g30ph –7g35ph

   Thầy Lập

 

2

Phát biểu khai mạc

7h35ph - 7h40ph

   Thầy Phục

 

3

Tuyên truyền ý nghĩa ngày 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

7h 40ph -7h50ph

   Cô Cương

 

 

 

4

Triển khai hình thức, nội quy và cách thức chấm điểm đối với phần thi nấu ăn dành cho 11 đội thi.

7h50ph - 8h

   Cô Quế Nhi

 

5

Các đội tiến hành nấu ăn

8h – 10h

Các đội thi nấu ăn

(Lưu ý: mỗi đội chuẩn bị 3 món ăn cho 1 bàn 10 người và trái cây tráng miệng)

 

 

6

Chấm điểm và trao giải

10h - 10h30ph

Ban Giám khảo

 

Từ 10h30ph đến 15h: Mời toàn thể khách mời, cán bộ, giáo viên, công nhân viên dùng buổi cơm thân mật.

 *Chuẩn bị Hội trường và cơ sở vật chất phục vụ Hội thi nấu ăn: Đoàn thanh niên

      Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động ngày 8/3 cho toàn thể CB- GV- CNV của Công đoàn Trường THPT Đại Ngãi. Ban tổ chức đề nghị toàn thể Cán bộ - Giáo viên - Công nhân viên của trường nhiệt tình thực hiện. Các thành viên trong Ban tổ chức và các tiểu ban phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trên tinh thần tự giác. Được ghi nhận vào bảng chấm công, tính điểm thi đua của năm học.

 Duyệt của chi bộ                                                                                              T/M Ban chấp hành

      (đã duyệt)                                                                                                                Chủ tịch

                                                                                                                                       (đã ký)

 Nguyễn Phước Beo                                                                                             Lâm Minh Phục

             

 

                                                                    

  

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 169
Tháng 03 : 4.060
Năm 2019 : 24.038