Kế hoạch phụng dưỡng Thầy Cô/Cha mẹ Thầy Cô từng công tác tại trường THPT Đại Ngãi hiện đã mất sức lao động năm 2011

   Thực hiện Nghị quyết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2011- 2012 của BCH Đoàn truờng THPT Đại Ngãi. Đồng thời để giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn cho Đoàn viên thanh niên BCH Đoàn truờng THPT Đại Ngãi xây dựng kế hoạch thăm hỏi Thầy Cô/ Cha mẹ Thầy Cô

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN LONG PHÚ                                   

BCH TRUỜNG THPT ĐẠI NGÃI

Số:   10/KH_ĐTN

Đại Ngãi, ngày 29 tháng 11  năm 2011

KẾ HOẠCH

PHỤNG DƯỠNG THẦY CÔ/ CHA MẸ THẦY CÔ TỪNG CÔNG TÁC

TẠI TRƯỜNG ĐÃ MẤT SỨC LAO DỘNG

NĂM HỌC 2011 - 2012

- - - - - - - - - -

 

Căn cứ vào Nghị quyết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2011- 2012 của BCH Đoàn truờng THPT Đại Ngãi;

Căn cứ tình hình thực tế công tác đoàn của truờng THPT Đại Ngãi,

Ban thuờng vụ Đoàn truờng THPT Đại Ngãi xây dựng kế hoạch phụng dưỡng Thầy Cô/ Cha mẹ thầy cô từng công tác tại trường đã mất sức lao động như sau:

I.      MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1.      Mục đích:

-         Nâng cao chất lượng công tác tổ chức và hoạt động của cán bộ ở các Chi Đoàn.

-          Giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn cho Đoàn viên thanh niên.

2.      Yêu cầu:

-         Tất cả các chi Đoàn tham gia.

II.      THỜI GIAN

                 Hàng tháng (Bắt đầu từ tháng 12/2011).

III.      ĐỐI TUỢNG

1.     Đối tượng phụng dưỡng:

Bác Liêng  Binh - Cha của thầy Liêng Hoàng Long(đã mất).

Địa chỉ: Ấp Trường Thành A - xã Trường Khánh - huyện Long Phú - tỉnh Sóc Trăng.

2.     Đối tượng thực hiện kế hoạch:

-         BCH trường THPT Đại Ngãi;

-         UBH LHTN Việt Nam trường THPT Đại Ngãi;

-         Mỗi Chi đoàn cử 2 đoàn viên (hội viên) đi thăm hỏi.

IV.      NỘI DUNG

1.       Hình thức:

-         Thăm hỏi kết hợp với tặng quà.

-         Mỗi tháng có 04 chi Đoàn tham gia cùng với BCH Đoàn trường và UBH trường.

2.       Phần quà:

-         Phần quà trị giá 200.000 đồng - 250.000 đồng

V.      KINH PHÍ THỰC HIỆN

Trích từ đoàn phí và quỹ đóng góp từ các Chi đoàn.

Trên đây là kế hoạch thăm hỏi Thầy Cô/Cha mẹ Thầy Cô từng công tác tại trường đã mất sức lao động của BCH Đoàn trường THPT Đại Ngãi trong năm học 2011-2012.

                                                                                                                TM. BTV ĐOÀN TRUỜNG

Nơi nhận:                                                                                                              BÍ THƯ

- Chi bộ (để báo cáo);                                                                                            (Đã ký)

- BCH các chi Đoàn(để thực hiện);                                                               LÊ PHONG PHÚ

- VP Đoàn (lưu).                                                                                            

                                                                                            

                                               

                           DUYỆT CỦA CHI BỘ

                                  TM. CHI ỦY

                                     BÍ THƯ                                                                   

                                      (Đã ký)

 

 

 

                            HUỲNH VŨ LAM

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 114
Hôm qua : 226
Tháng 12 : 4.872
Năm 2018 : 138.977