Kế hoạch tham gia Hội thi Thanh niên Sóc Trăng với Tư tưởng Hồ Chí Minh

Căn cứ công văn số 178/SGDĐT-GDTrH ngày 03/02/2012 của Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai Hội thi "Thanh niên Sóc Trăng với tư tưởng Hồ Chí MInh" lần thứ nhất năm 2012, trường THPT Đại Ngãi lập kế hoạch như sau:

 

 

 

SỜ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 16 /KH-THPTĐN

Đại Ngãi, ngày 04  tháng 02  năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN THAM GIA HỘI THI

 “Thanh niên Sóc Trăng với tư tưởng Hồ Chí Minh”

Lần thứ I – Năm 2012

________________________

Căn cứ vào kế hoạch 07-KH/TU, 04/10/2011 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính Trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015.

Căn cứ kế hoạch 238/KHPH, ngày 31/01/2012 của Tỉnh Đoàn – Ban tuyên giáo – Trường chính trị – Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức Hội thi “Thanh niên Sóc Trăng với tư tưởng Hồ Chí Minh” lần thứ nhất năm 2012.

Căn cứ công văn số 178/SGDĐT-GDTrH, ngày 03/02/2012 của Sở GD-ĐT Sóc Trăng về việc triển khai Hội thi “Thanh niên Sóc Trăng với tư tưởng Hồ Chí Minh” lần thứ nhất năm 2012.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017.

Trường THPT Đại Ngãi lập kế hoạch tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tham gia Hội thi “Thanh niên Sóc Trăng với tư tưởng Hồ Chí Minh”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017, đây là điều kiện để đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh niên. Qua đó giáo dục đoàn viên thanh niên ý thức sâu sắc việc học tập về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức rèn luyện và học tập để bản thân được trưởng thành và cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Hội thi nhằm trang bị kiến thức và bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên học sinh của trường.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Từ ngày 03 tháng 02 đến ngày 19 tháng 5 năm 2012

2. Địa điểm:  Trường THPT Đại Ngãi, Hội trường Chính trị tỉnh,

III. ĐỐI TƯỢNG:

- Cá nhân: Tất cả Đoàn viên thanh niên là học sinh của trường Trung học phổ thông Đại Ngãi.

- Tập thể: Trường thành lập 01 đội tuyển với 10 thành viên.

IV. NỘI DUNG - HÌNH THỨC HỘI THI:

1. Nội dung thi:

a. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (những vấn đề liên quan đến Đoàn thanh niên), lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

b. Thời niên thiếu và quá trình bôn ba tìm đường cứu nước của thanh niên Nguyễn Tất Thành đến khi trở về nước lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.

c. Những đức tính tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà thanh niên cần học tập và làm theo (đặc biệt là 7 chuẩn mực đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh mới bổ sung năm 2012 và tấm gương học tập suốt đời của Bác), vận dụng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn, vào học tập và rèn luyện bản thân, hướng phấn đấu vươn lên của ĐVTN trong thời đại ngày nay.

d. Tìm hiểu kiến thức pháp luật, những vấn đề liên quan đến thanh niên.

2. Hình thức: gồm 2 phần, thi cá nhân và thi tập thể

* Thi cá nhân:

- 7 giờ 00 phút ngày 06/02/2012 triển khai Hội thi đến tất cả Đoàn viên thanh niên của trường, phát động cuộc thi cho ĐVTN học sinh sinh viên tham gia.

- Vòng bán kết: Thi trắc nghiệm trực tuyến, thời gian từ ngày 03/02 đến ngày 26/2/2012. Học sinh thi trắc nghiệm tại phòng máy vi tính của trường vào những buổi ngoại khóa, giờ học môn Tin học (lớp 10 và 11). Riêng lớp 12 sẽ thi kèm vào những giờ học chéo buổi.

- Tổ chức đưa dự thi vòng chung kết tại Trường Chính Trị tỉnh Sóc Trăng vào ngày 26/03/2012 (nếu được vào vòng chung kết)

* Thi tập thể:

- Đưa đội tuyển dự thi vòng bán kết tại Trường Chính trị vào ngày 10/4/2012.

- Đưa đội tuyển dự thi Vòng chung kết tại Trường Chính Trị vào ngày 19/5/2012 (nếu được vào vòng chung kết)

V. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:

Trưởng ban

1.     ông Huỳnh Vũ Lam – Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

1.     ông Lê Phong Phú – Bí thư Đoàn trường

2.     ông Trần Hải Triều – Phó hiệu trưởng

Thành viên

1.     ông Võ Xuân Bình – Tổ trưởng tổ tin học

2.     ông Trần Văn Nguyên – Tổ trưởng tổ Lịch sử

3.     ông Vương Minh Lập – Tổ trưởng tổ Địa – GDCD

(và các GVCN khối 12, Giáo viên Lịch sử, Tin học, Địa lí, GDCD)

VI. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN:

Giao cho Đoàn thanh niên, tổ Tin học – KTCN, tổ Lịch sử, tổ Địa lý – Giáo dục công dân, giáo viên chủ nhiệm cùng phối hợp thực hiện kế hoạch này.

- Đoàn thanh niên chủ động tham mưu, lập danh sách đội tuyển tham dự Hội thi, tổ chức vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên tích cực tham gia hội thi. Lập kế hoạch phối hợp với các bộ phận liên quan bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng,…cho đội tuyển của trường. Báo cáo kịp thời những khó khăn khi tổ chức thực hiện kế hoạch cho ban giám hiệu. Đoàn thanh niên phối hợp với phó hiệu trưởng chuyên môn tổ chức lịch thi cho khối 12 vào những giờ học chéo buổi

- Tổ Lịch sử, tổ Địa lý – Giáo dục công dân hỗ trợ kiến thức cho đoàn viên thanh niên khi tham gia hội thi. Giáo viên lịch sử trực tiếp hướng dẫn học sinh thi phần kiến thức trắc nghiệm trên internet.

- Tổ Tin học – KTCN hỗ trợ kĩ thuật khi đoàn viên thanh niên thi, tổ chức hướng dẫn HS dự thi trắc nghiệm trong giờ thực hành Tin học.

- Giáo viên chủ nhiệm vận động học sinh tham gia hội thi.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cho đoàn viên thanh niên của trường tham gia Hội thi  “Thanh niên Sóc Trăng với tư tưởng Hồ Chí Minh” lần thứ I - năm 2012. Trong quá trình triển khai và thực hiện, nếu gặp vướng mắc, đề nghị các bộ phận liên quan báo cáo kịp thời cho Ban giáo hiệu. Yêu các bộ phân liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:

- Chi bộ; (để báo cáo)

- Các phó hiệu trưởng (để thực hiện);

- Đoàn thanh niên(để thực hiện);

- Tổ Lịch sử, tổ Địa lý- GDCD, tổ Tin học-KTCN(để thực hiện);

- Giáo viên chủ nhiện(để thực hiện);

- Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

 

Huỳnh Vũ Lam

 

 

Tác giả: BBT

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 107
Hôm qua : 226
Tháng 12 : 4.865
Năm 2018 : 138.970