Ủy ban Hội LHTN Việt Nam trường THPT Đại Ngãi nhiệm kì 2010 – 2011

Theo quyết định số 147 QĐ/UBH ngày 27/10/2010 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Long Phú về việc công nhận Ủy ban Hội LHTN Việt Nam trường THPT Đại Ngãi nhiệm kì 2010 – 2011.
 

 

1. Nguyễn Quang Trí - Chủ tịch UB Hội

2. Trần Thị Cẩm Duy - Phó Chủ tịch UB Hội

3. Trần Tấn Khoa - Phó Chủ tịch UB Hội

Các thành viên:

4. Đỗ Lý Huyền

5. Trần Thị Kim Thuyền

6. Huỳnh Thị Ngọc Trâm

7. Huỳnh Nhật Linh

8. Phạm Quế Anh

9. Nguyễn Thị Mỹ Lan

10. Ngô Thị Mỹ Lan

11. Huỳnh Văn Phú

12. Ngô Thị Ngọc Hân

13. Quan Huỳnh Ngọc Đức

14. Nguyễn Tấn Xuyên

15. Đinh Thị Diệu.

Tác giả: BBT
Bài tin liên quan