Nghị quyết của Hội đồng trường về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2011 - 2012

 

 

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

—————————

Số:90/NQ-THPTĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Đại Ngãi, ngày 16 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

  HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠI NGÃI

Căn cứ điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-BGDĐT ngày 08/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ quyết định số 02/QĐ-SGDĐT ngày 04/01/2011 của Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng về việc Công nhận Hội đồng trường của trường THPT Đại Ngãi nhiệm kì 2010 – 2015;

Căn cứ quy chế làm việc của Hội đồng trường THPT Đại Ngãi;

Căn cứ biên bản Họp hội đồng trường ngày 13/8/2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất định hướng hoạt động của trường trong năm học 2011 – 2012 theo tờ trình của hiệu trưởng nhà trường. Trong đó tập trung vào ba vấn đề trọng tâm:

1.      Tổ chức tu sửa cơ sở vật chất (sân trường) để chuẩn bị khai giảng và kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường. Kinh phí một phần lấy từ quỹ học phí, một phần vận động từ các nguồn lực khác.

2.      Tổ chức các biện pháp nhằm nâng cao kết quả và chất lượng học tập của học sinh, đặc biệt là khối 12. Trong đó, thống nhất cho nhà trường tổ chức dạy thêm trong trường ngoài giờ chính khóa và luyện thi đại học ngay từ đầu năm học.

3.      Tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường THPT Đại Ngãi vào ngày 30/4/2012.

Điều 2. Hội đồng trường giao cho hiệu trưởng phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường vận động các nguồn lực trên tinh thần tự nguyện đối với việc sửa chữa; lấy ý kiến rộng rãi của giáo viên và học sinh để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định  đối với việc dạy thêm và luyện thi đại học; vận động các nguồn lực để tổ chức lễ kỉ niệm thành công ngày thành lập trường.

Điều 3. Các thành viên của hội đồng trường có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết và có báo cáo với hội đồng trường trong phiên họp cuối năm học. Trong quá trình thực hiện nêu có vướng mắc giữa hiệu trưởng và hội đồng trường thì giải quyết theo điều lệ trường phổ thông./.

 

Nơi nhận:

-      Như điều 3;

-      Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Chủ tịch
(đã kí)

 

Hiệu trưởng Trường THPT Đại Ngãi
Huỳnh Vũ Lam 

 

Tác giả: BBT

Nguồn:daingai.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 133
Hôm qua : 169
Tháng 12 : 301
Năm 2022 : 989.891