Kế hoạch tổ chức kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường

Nhằm xây dựng truyền thống dạy và học cũng như để nhắc nhở nhiều thế hệ học sinh tinh thần tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, trường THPT Đại Ngãi, tổ chức kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường vào ngày 30/4/2012

 

 

 

SỞ GD-ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

————————————————

Số:191 /KH-THPTĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————————————————————

Đại Ngãi, ngày 24 tháng 11năm 2011

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
 TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI (1982 – 2012)

I. MỤC TIÊU

- Xây dựng truyền thống yêu trường cho nhiều thế hệ giáo viên, học sinh từng công tác và học tập tại trường THPT Đại Ngãi, góp phần tôn tạo truyền thống uống nước nhớ nguồn cho quê hương Long Phú nói chung và thị trấn Đại Ngãi nói riêng.

- Tạo điều kiện để các thế hệ học sinh trường THPT Đại Ngãi về lại thăm trường, tạo các mối quan hệ và chung tay góp sức xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

- Tạo cơ hội để các cấp chính quyền địa phương biết và quan tâm đến sự phát triển của nhà trường, tạo điều kiện hỗ trợ để trường phát triển.

II. YÊU CẦU

-         Tổ chức chặt chẽ, có hệ thống, cố gắng thông tin về lễ kỉ niệm đến với hầu hết học sinh của trường.

-         Tổ chức lễ trang trọng, đảm bảo tính nghiêm túc nhưng cũng ấm áp tình cảm thầy trò, bạn bè.

-         Tinh thần tổ chức lễ tiết kiệm, không lãng phí.

II. NỘI DUNG

1.      Thời gian

-Thời gian lập kế hoạch và vận động: từ tháng 10/2011 đến hết tháng 03/2012 (06 tháng).

- Thời gian tổ chức in kỉ yếu: Tháng 03/2012

- Phát hành thư mời và gửi kỉ yếu

- Thời gian tổ chức lễ: Ngày 30/4/2012

2.      Địa điểm: tại trường THPT Đại Ngãi

3.      Các hoạt động để tổ chức lễ:

a.      Lập kế hoạch, ban tổ chức, ban vận động.

b.      Cử các nhóm liên lạc cựu học sinh, thu thập thông tin.

c.      Thông báo cho giáo viên, học sinh, cựu học sinh viết bài tham gia in kỉ yếu.

d.      Tập hợp bài vở thực hiện in kỉ yếu.

e.      Vận động nguồn quỹ để tổ chức lễ.

f.       Tổ chức thông báo, gửi thư mời đến cựu học sinh

g.      Thành lập ban tổ chức lễ kỉ niệm

h.      Phân công nhiệm vụ các thành viên

III. BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

1.      Ông Huỳnh Vũ Lam – Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

2.      Ông Trần Hải Triều – phó Hiệu trưởng

3.      Bà Lâm Thị Tú Vân – Phó Hiệu trưởng

4.      Ông Nguyễn Phước Beo – Phó hiệu trưởng

5.      Ông Lê Kiên Giang – Chủ tịch Công đoàn

6.      Ông Lê Phong Phú – Bí thư Đoàn trường

Ủy viên

7.      Ông Võ Tấn Phước – Tổ trưởng

8.      Bà Lý Thúy Phượng – Tổ trưởng

9.      Ông Huỳnh Quốc Huy – Tổ trưởng

10. Ông Trần Văn Sách – Tổ trưởng

11. Ông Trần Văn Nguyên – Tổ trưởng

12. Ông Vương Minh Lập - Tổ trưởng

13. Ông Võ Xuân Bình - Tổ trưởng

14. Bà Lương Hạnh Nguyên - Tổ trưởng

15. Ông Lê Văn Tâm - Tổ trưởng

16. Đinh Thành Luân ­- Tổ trưởng

17. Bà Lý Hoài Vân – Kế toán

18. Mời ông Lê Văn Ngưng – trưởng ban đại diện CMHS

III. BAN VẬN ĐỘNG

Trưởng ban

1.      Mời bà Lê Thị Nhành – nguyên Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

2.      Ông Trần Hải Triều – phó Hiệu trưởng

3.      Ông Nguyễn Phước Beo – Phó hiệu trưởng

4.      Ông Lê Kiên Giang – Chủ tịch Công đoàn

5.      Ông Võ Tấn Phước – Tổ trưởng

6.      Bà Lý Thúy Phượng – Tổ trưởng

7.      Ông Nguyễn Văn Tiền – giáo viên, nguyên Hiệu trưởng

Ủy viên

8.      Ông Huỳnh Quốc Huy – Tổ trưởng

9.      Ông Trần Văn Sách – Tổ trưởng

10. Ông Trần Văn Nguyên – Tổ trưởng

11. Ông Vương Minh Lập - Tổ trưởng

12. Ông Võ Xuân Bình - Tổ trưởng

13. Bà Lương Hạnh Nguyên - Tổ trưởng

14. Đinh Thành Luân ­- Tổ trưởng

15. Bà Lý Hoài Vân – Kế toán

16. Ông Nguyễn Duy Mẫn – Giáo viên

17. Bà Nguyễn Thị Thu – Giáo viên

18. Ông Lê Hoàng Ngoan – Giáo viên

19. Ông Tô Đề Hiệp –giáo viên

20. Ông Nguyễn Văn Kham – Giáo viên

21. Mời ông Lê Thanh Tiếp – Phó trưởng ban đại diện CMHS

22. Mời ông Trần Văn Thanh – phó trưởng ban đại diện CMHS

Và tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường THPT Đại Ngãi

III. KINH PHÍ

Chủ yếu từ nguồn vận động đóng góp của cựu học sinh, Mạnh Thường Quân, các doanh nghiệp./.

Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường THPT Đại Ngãi. Đề nghị các bộ phận, cá nhân nỗ lực thực hiện và tham mưu giúp ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nơi nhận:

-       Ban tổ chức, ban vận động;

-       Niêm yết phòng HĐ, website;

-      Lưu VT, .

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

Huỳnh Vũ Lam 

 

 

 

Tác giả: BBT

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 100
Hôm qua : 226
Tháng 12 : 4.858
Năm 2018 : 138.963