• Nguyễn Quang Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BTV; Chủ nhiệm UBKT
  • Điện thoại:
   0345336662
  • Email:
   nguyenquangtri.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Lê Văn Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Điện thoại:
   0949111927
  • Email:
   levanluongc3.ldc@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Gia Sử
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Điện thoại:
   0984832015
  • Email:
   huynhgiasu.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Châu Hoàng Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Điện thoại:
   0366892997
  • Email:
   chauhoangvu.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Lê Thanh Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Điện thoại:
   0974432892
  • Email:
   lethanhsang.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Bích Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Điện thoại:
   0909361859
  • Email:
   tranthibichtram.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Bùi Kim Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH; Trưởng Ban Nữ công
  • Điện thoại:
   0353073981
  • Email:
   buikimcuong15032019@gmail.com
 • Trần Thị Quế Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0972100967
  • Email:
   tranthiquenhi.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Lâm Minh Phục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0939971229
  • Email:
   lamminhphuc.c3dn@soctrang.edu.vn
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 32
Hôm qua : 120
Tháng 04 : 979
Năm 2020 : 20.017