• Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nguyenthithu.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thái Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nguyenthaibinh.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Tô Đề Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   todehiep.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Võ Thị Lợt
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   vothilot.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Châu Hoàng Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   chauhoangvu.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Ngô Thúy Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   ngothuylieu.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Duy Mẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nguyenduyman.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Phan Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   phanvantam.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Trần Tấn Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   trantankhoa.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Lương Hạnh Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   luonghanhnguyen.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Quế Nhi
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   tranthiquenhi.c3dn@soctrang.edu.vn
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 966
Hôm qua : 575
Tháng 12 : 6.605
Năm 2018 : 140.710