• Vương Minh Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   vuongminhlap.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lâm Minh Phục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   lamminhphuc.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenthithu.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Đoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenvandoan.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Duy Mẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenduyman.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   phanvantam.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Trọng Cần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyentrongcan.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Kim Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   kimthianhtuyet.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lưu Khánh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
   luukhanhmai.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Lý Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   dolyhuyen.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   Huỳnh Trung Hiếu
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   lethanhxuan.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 45
Hôm qua : 273
Tháng 03 : 4.542
Năm 2018 : 17.284
Tổng số : 17.289