• Lương Hạnh Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988992474
  • Email:
   luonghanhnguyen.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Lê Hoàng Ngoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0377132324
  • Email:
   lehoangngoan.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Vương Minh Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0988328077
  • Email:
   vuongminhlap.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Lê Quan Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0969897345
  • Email:
   lequantuan.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Lê Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0977118586
  • Email:
   levantam.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0377725086
  • Email:
   nguyenthithu.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Mộng Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0984276529
  • Email:
   tranthimongtho.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Phan Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   038808581
  • Email:
   phanvantam.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Châu Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0974477368
  • Email:
   chauthanhha.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Hà Ngọc Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0932815200
  • Email:
   hangoclan.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Tô Đề Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0987053502
  • Email:
   todehiep.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Hữu Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0976115223
  • Email:
   nguyenhuutrong.c3dn@soctrang.edu.vn
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 44
Hôm qua : 120
Tháng 04 : 991
Năm 2020 : 20.029