• Lê Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972151901
  • Email:
   lethanhxuan.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984276627
  • Email:
   Huỳnh Trung Hiếu
 • Phan Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   038808581
  • Email:
   phanvantam.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Lưu Khánh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0975328404
  • Email:
   luukhanhmai.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Kim Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0386363900
  • Email:
   kimthianhtuyet.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Đỗ Lý Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986761123
  • Email:
   dolyhuyen.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Trọng Cần
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01204812134
  • Email:
   nguyentrongcan.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Duy Mẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988992458
  • Email:
   nguyenduyman.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Trần Tấn Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   03888844353
  • Email:
   trantankhoa.c3dn@soctrang.edu.vn
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 136
Hôm qua : 238
Tháng 12 : 2.560
Năm 2019 : 125.375