• Hứa Thị Phương Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   huathiphuongtrang.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thanh Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   lethanhsang.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lâm Ngọc Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   lamngocloan.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thanh Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   tranthanhquyen.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Trường Đáng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   phamtruongdang.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Quang Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenquangtri.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Mộng Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   huynhmonglan.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trầm Huy Khởi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   tramhuykhoi.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Bội Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   tranboiuyen.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Tấn Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   dotanloc.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Tuấn Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
   votuankhanh.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.232
Hôm qua : 2.088
Tháng 08 : 15.757
Năm 2018 : 92.484