• Võ Tuấn Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0355717539
  • Email:
   votuankhanh.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Trần Hải Triều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0988992459
  • Email:
   tranhaitrieu.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Đỗ Tấn Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977558123
  • Email:
   dotanloc.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Trần Bội Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977340601
  • Email:
   tranboiuyen.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Trầm Huy Khởi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0354247515
  • Email:
   tramhuykhoi.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Mộng Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977003234
  • Email:
   huynhmonglan.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Quang Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915663941
  • Email:
   nguyenquangtri.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Lê Thanh Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0974432892
  • Email:
   lethanhsang.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Phạm Trường Đáng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915608171
  • Email:
   phamtruongdang.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Trần Thanh Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973377391
  • Email:
   tranthanhquyen.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Hứa Thị Phương Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0377350103
  • Email:
   huathiphuongtrang.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Lâm Ngọc Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0355921487
  • Email:
   lamngocloan.c3dn@soctrang.edu.vn
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 110
Hôm qua : 322
Tháng 10 : 5.510
Năm 2019 : 111.010