• Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenthithu.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Mộng Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thái Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenthaibinh.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Ngọc Thiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   tranngocthien.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Tiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenvantien.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Đoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenvandoan.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   tranthihuyentrang.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Kim Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   tranthikimnhu.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Kim Đượm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   lethikimduom.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Kim Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   buikimcuong.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.232
Hôm qua : 2.088
Tháng 08 : 15.757
Năm 2018 : 92.484