• Nguyễn Hữu Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenhuutrong.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Thị Kim Đằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TKHĐ, Tổ phó
  • Điện thoại:
  • Email:
   huynhthikimdang.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Kim Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   trankimninh.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Quách Thị Niềm Pha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   quachthiniempha.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Gia Sử
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   huynhgiasu.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Trí Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   letringhia.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hồng Nghi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenthihongnghi.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lý Hồng Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   lyhongdat.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.232
Hôm qua : 2.088
Tháng 08 : 15.757
Năm 2018 : 92.484