Thứ bảy, 02/12/2023 - 12:12|
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/12/2019
Ngày hiệu lực:
21/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/11/2019
Ngày hiệu lực:
15/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/11/2019
Ngày hiệu lực:
06/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/03/2018
Ngày hiệu lực:
30/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 09/02/2018 Sở GD&ĐT Sóc Trăng ban hành văn bản số 290/SGDĐT-TCCB về việc đăng ký danh sách tinh giản biên chế 2018

Ngày ban hành:
09/02/2018
Ngày hiệu lực:
09/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 07/02/2018 Sở GD&ĐT Sóc Trăng ban hành công văn số 276/SGDĐT-TCCB về việc đóng góp ý kiến cho dự thảo tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động.

Ngày ban hành:
07/02/2018
Ngày hiệu lực:
07/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 28/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Nội dung cụ thể của văn bản xin xem trong tệp đính kèm.

Ngày ban hành:
07/02/2018
Ngày hiệu lực:
07/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tổ chức thi giải Toán (tiếng Việt, tiếng Anh) và Vật lý qua internet cấp toàn quốc năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
31/01/2018
Ngày hiệu lực:
31/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực