Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh trường THPT Đại Ngãi, Ban Giám hiệu trường THPT Đại Ngãi phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên tổ chức Chương trình “Khám phá tri thức” năm học 2017 – 2018.

Ngày ban hành:
09/02/2018
Ngày hiệu lực:
09/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

          Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi nhằm giảm thiểu bạo lực học đường.

Ngày ban hành:
29/12/2017
Ngày hiệu lực:
09/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 05/02/2018 trường THPT Đại Ngãi ra Thông báo số 19/TB-THPTĐN về việc tổ chức, quản lý dạy thêm học thêm trong nhà trường

Ngày ban hành:
09/02/2018
Ngày hiệu lực:
09/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUY TẮC ỨNG XỬ

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-THPTĐN, ngày       tháng 11 năm 2017 của

 Hiệu trưởng trường THPT Đại Ngãi)

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng thực hiện:

Quy tắc này áp dụng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB-GV-NV) đang công tác tại trường THPT Đại Ngãi.

Điều 2: Quy tắc ứng xử của CB-GV-NV bao gồm:

1. Ứng xử với bản thân;

2. Ứng xử với cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp;

3. Ứng xử trong hội họp, sinh hoạt;

4. Ứng xử với người thân trong gia đình;

5. Ứng xử với nhân dân nơi cư trú;

6. Ứng xử nơi công cộng, đông người;

7. Các hành vi bị cấm.

Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
01/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin đọc nhiều
Liên kết website