Saturday, 02/12/2023 - 12:33|
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Ngày ban hành:
13/08/2019
Ngày hiệu lực:
13/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/04/2018
Ngày hiệu lực:
05/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 05/02/2018, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành công văn số 224/UBND-VX về việc tổ chức các hoạt động đón lễ tết cổ truyền của đồng bào Khmer năm 2018

Ngày ban hành:
07/02/2018
Ngày hiệu lực:
07/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực