Lịch công tác tháng 5/2014

 

SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG
TRUỜNG THPT ĐẠI NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    117 /KH-THPTĐN

Đại Ngãi, ngày 29 tháng 04 năm 2014

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2014

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014;

Căn cứ vào Báo cáo của Chi bộ trường THPT Đại Ngãi về báo cáo hoạt động tháng 4/2014 và phương hướng hoạt động tháng 5/2014;

Hiệu trưởng trường THPT Đại Ngãi lập kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2014 như sau :

I.  Nhiệm vụ trọng tâm:

1.      Sinh hoạt chủ điểm: kỉ niệm  ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Chiến thắng Điện Biên Phủ;

2.      Tiếp tục ôn thi Tốt nghiệp THPT và Đại học, Cao đẳng

3.      Hoàn thành đánh giá kết quả cuối năm  khối 10 và 11;

4.      Tổ chức phát phiếu dự tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014;

5.      Họp xét thi đua năm học 2013 – 2014;

6.      Lễ tổng kết năm học;

7.      Làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT.

II.   Lịch làm việc cụ thể :

 TUẦN

CÔNG VIỆC

PHỤ TRÁCH

1

Từ : 28/4

Đến: 03/5

Duyệt sổ gọi tên và ghi điểm, sổ đầu bài tháng 04/2014, thống kê HS tháng 4

BGH

TTCM nộp hồ sơ kiểm tra HĐSP và giáo viên giỏi (29/4)

TTCM

Nghỉ lễ 30/4, 01/5 từ ngày 30/4/2014 đến hết ngày 04/05/2014

Toàn trường

2

Từ: 05/5

Đến:10/5

Tổ chức chấm SKKN (trong tuần)

Hội đồng chấm SKKN

GV lớp 11, 10 trả bài kiểm tra và tổng kết điểm (trong tuần)

GV 11 và 10

Tổ chức kiểm tra hồ sơ thi tốt nghiệp (trong tuần)

T.Beo, C.Giang+ GVCN khối 12

Hết hạn đăng ký dự thi TN THPT (GVCN 12 nộp phiếu về BGH) ngày 07/5

T.Beo + GVCN khối 12

Tổ chức lấy ý kiến về xếp loại HK học sinh lớp 11, 10 (trong tuần)

GVCN lớp 11, 10 phối hợp với GV GDCD và ĐTN

Họp Hội đồng sư phạm (10/5)

Toàn trường

Bàn giao đĩa CD dữ liệu thi về Sở GD&ĐT (10/5)

T.Beo, T.Bình

Tổ chức tổng kết năm học ở lớp 10 và 11 (10/5)

GVCN 10 và 11

3

Từ: 12/5

Đến:17/5

Họp Ban tổ chức xét giáo viên dạy giỏi cấp trường (14/5)

Ban tổ chức

Họp tổ chuyên môn, xét thi đua cấp tổ (15/5)

Tổ CM

Hội nghị thi lần 2 (16/5)

Thầy Triều

Họp Hội đồng thi đua-Khen thưởng (17/5)

Thành viên HĐTĐKT

 Hội nghị CMHS lớp 11, 10

BGH, GVCN lớp 11, 10

4

Từ: 19/5

Đến:24/5

Nhận DS thí sinh và QĐ thành lập Hội đồng coi thi TN (20/5)

Thầy Triều

In giấy khen trước ngày 20/5

T.Beo, Văn phòng

Lễ tổng kết năm học (20/5)

Toàn trường

5

Từ: 26/5

Đến:31/5

Tổng kết đợt ôn thi tốt nghiệp THPT (26/5)

BGH, GVCN 12 và HS 12

GV bộ môn, GVCN vào điểm học bạ khối 10 và 11 (trong tuần)

T. Beo + GV

Họp chi bộ (28/5) – Buổi chiều

Đảng viên

Coi thi tốt nghiệp

GV được phân công

 

Căn cứ vào kế hoạch trên, các bộ phận trong nhà trường lập kế hoạch cụ thể để thực hiện, đảm bảo công việc đúng tiến độ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có công tác đột xuất BGH sẽ thông báo ở phòng Hội đồng Giáo viên.

 

      Nơi nhận:   

- Các phó hiệu trưởng,         

- Niêm yết phòng HĐ, Website;

- Công đoàn, Đoàn TN,

-  Lưu VT.         

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã kí)

Trần Hải Triều

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 529
Tháng 05 : 6.327
Năm 2019 : 50.907