Lịch công tác tháng 6/2014

 

 

SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG
TRUỜNG THPT ĐẠI NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   146/KH-THPTĐN

Đại Ngãi, ngày 11 tháng 06 năm 2014

KẾ HOẠCH THÁNG 6/2014

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014;

Căn cứ vào Báo cáo của Chi bộ trường THPT Đại Ngãi về báo cáo hoạt động tháng 5/2014 và phương hướng hoạt động tháng 6/2014;

Hiệu trưởng trường THPT Đại Ngãi lập kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2014 như sau :

I.  Nhiệm vụ trọng tâm:

1.Tham gia coi, chấm thi tốt nghiệp THPT

2.Tiếp tục ôn thi Đại học, Cao đẳng

3. Tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ

II.Lịch làm việc cụ thể :

 TUẦN

CÔNG VIỆC

PHỤ TRÁCH

1

Từ : 2/6

Đến: 07/6

Tham gia coi thi TN THPT

Giáo viên được triệu tập

Họp cùng đoàn kiểm tra của Huyện ủy (6/6)

Chi ủy

Đoàn viên tham gia công tác hè

Đoàn TN

2

Từ: 09/6

Đến:14/6

Tham gia chấm thi TN THPT

Giáo viên được triệu tập

Dự Hội nghị về tình hình biển đảo tại Huyện ủy (10/6)

Chi ủy

Họp Hội đồng TĐKT (11/6)

Thành viên HĐ TĐKT

Gửi báo cáo đánh giá cuối năm

T. Lam

Gửi báo cáo công tác kiểm tra nội bộ năm học 2013-2014

T. Beo

Nộp Hồ sơ TĐKT

T.Sách

Đoàn viên tham gia công tác hè

Đoàn TN

Duyệt Sổ gọi tên ghi điểm lớp 11, 10

BGH

Ra thông báo về việc đấu thầu căn tin, đồng phục năm học 2014-2015

Cô Tú Vân

3

Từ: 16/6

Đến:21/6

Dự lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học phổ thông (16/6)

T. Phước, T. KGiang

Dự lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường (18-20/6)

T. Triều, T. Sử

Đoàn viên tham gia công tác hè

Đoàn TN

Lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2014-2015

T.Beo

Lập kế hoạch kiểm tra lại năm học 2013-2014

T.Beo

4

Từ: 23/6

Đến:28/6

Dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính văn phòng trong nhà trường (23-25/6)

Cô Tú Vân, cô Tâm

Đoàn viên tham gia công tác hè

Đoàn TN

Đấu thầu căn tin, đồng phục năm học 2014-2015

Ban đấu thầu căn tin, đồng phục năm học 2014-2015

 

Căn cứ vào kế hoạch trên, các bộ phận trong nhà trường lập kế hoạch cụ thể để thực hiện, đảm bảo công việc đúng tiến độ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có công tác đột xuất BGH sẽ thông báo ở phòng Hội đồng Giáo viên.

Nơi nhận:

- Các phó hiệu trưởng,

- Niêm yết phòng HĐ, Website;

- Công đoàn, Đoàn TN,

-  Lưu VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

Trần Hải Triều

 

 

 

Tác giả: BBT

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 529
Hôm qua : 242
Tháng 05 : 6.324
Năm 2019 : 50.904