Lịch công tác tháng 03/2014

SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG
TRUỜNG THPT ĐẠI NGÃI  


  Số:  71 /KH-THPTĐN     
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đại Ngãi, 03 tháng  3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH THÁNG 03/2014

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014;

Căn cứ vào phương hướng hoạt động tháng 03/2014 của Chi bộ;

Hiệu trưởng trường THPT Đại Ngãi lập kế hoạch hoạt động tháng 03 năm 2014 như sau :

I.  Nhiệm vụ trọng tâm:

1.     Phát động thi đua học tập và giảng dạy chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3;

2.     Tập trung hoàn thành chương trình học kì II và tố chức kiểm tra học kì khối 12.

3.     Tổ chức hướng nghiệp và hướng dẫn học sinh đăng kí tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014.

4.     Tổ chức đưa HS dự thi Hội khoẻ phù đổng cấp tỉnh.

5.     Tổ chức Hội trại 26/3

II. Lịch làm việc cụ thể :

 

TUẦN

CÔNG VIỆC

PHỤ TRÁCH

1

Từ : 01/3

Đến: 08/3

Duyệt số gọi tên và ghi điểm, duyệt sổ Chủ nhiệm, Sổ đầu bài tháng 02/2012

BGH

Tuyên truyền ý nghĩa ngày 08/3 dưới cờ (03/3)

BCH Công đoàn

Chuẩn bị hồ sơ thi HKPĐ (04/3)

T. Beo, T. Phú, T. Tâm

Đưa HS hướng nghiệp tại trường ĐH Cần Thơ

(03/3)

BGH-ĐTN, GVCN và HS khối 12

Lập Kế hoạch tổ chức Hội trại 26/3

T. Triều + T. Phú

Hạn cuối nộp hồ sơ  thi KHPĐ (06/3)

T. Beo + T. Phú

Họp GVCN, GVBM dạy lớp 12 (06/3)

BGH+GVCN, GVBM

Tham gia thi khéo tay làm bếp tại thị trấn ĐN và tổ chức toạ đàm nhân kỉ niệm ngày QT Phụ nữ (08/3)

Công đoàn + BGH

Tổ chức cho HS tham gia hoạt động hướng nghiệp (09/3)

Ban tư vấn + HS 12

2

Từ: 10/3

Đến: 15/3

Duyệt số GT&GĐ và sổ CN tháng 02/2014 (trong tuần)

T. Beo, T. Triều

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi CB Công đoàn

BCH Công đoàn

Lập kế hoạch kiểm tra HĐSP nhà giáo (trong tuần)

T. Lam

Họp bốc thăm thi đấu HKPĐ cấp tỉnh (11/3)

T. Triều, T. Tâm

Đảng viên học Nghị quyết TW8 (12/3)

Đảng viên

Họp tổ trưởng CM (13/3)

BGH+ TTCM

Đưa HS thi đấu HKPĐ cấp tỉnh (từ 14/3-16/3)

Đoàn dự thi

Hạn cuối nhận đề KT Học kì II, khối 12 (15/3)

T. Beo+ TTCM

Họp BĐD CMHS trường (15/3)

BGH + BĐDCMHS

Họp tổ Chuyên môn : triển khai kế hoạch tháng và lấy ý kiến một số công việc nhà trường.

Tổ chuyên môn

3

Từ: 17/3

Đến: 22/3

Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo, BGH dự giờ GV (trong tuần)

Ban kiểm tra

Tuần ôn tập KT học kì II của khối 12

GVBM khối 12

Công bố DS các lớp tham gia Hội trại (18/3)

BTC Hội trại

KT HKII môn Tin học 12 (21/3)

C. Vân – Đoàn TN, GVCN

Cắm trại chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (22/3)

GV-HS được tham gia

4

Từ: 24/3

Đến: 30/3

Tuần kiểm tra HKII của khối 12

T. Beo - GV được phân công

Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo, BGH dự giờ GV (trong tuần)

Ban kiểm tra

Họp tổ chuyên môn: đánh giá công tác chuyên môn của tổ.

Tổ chuyên môn

Họp chi bộ tháng 03/2013 (38/3)

Đảng viên

 Căn cứ vào kế hoạch trên, các bộ phận trong nhà trường lập kế hoạch cụ thể để thực hiện, đảm bảo công việc đúng tiến độ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có công tác đột xuất BGH sẽ thông báo ở phòng Hội đồng Giáo viên.

 

      Nơi nhận:   

-         Các phó hiệu trưởng,         

-         Niêm yết phòng HĐ, Website;                                                                                                           

-        Công đoàn, Đoàn TN,

-        Lưu VT.         

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

 

Huỳnh Vũ Lam

 

 

 

 

Tác giả: BBT

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 529
Hôm qua : 242
Tháng 05 : 6.324
Năm 2019 : 50.904