LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 15/01/2018 ĐẾN NGÀY 21/01/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 15/01/2018 ĐẾN NGÀY 21/01/2018

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thứ Hai

(ngày 15/01/2018)

 - Tiết SHDC: Sơ kết HKI năm học 2017-2018

- Báo cáo sơ kết HKI năm học 2017-2018 về GD dân tộc

- Báo cáo tài sản năm 2017 về Sở

-BGH, ĐTN, GVCN
 

- Cô Tú Vân

- Kế toán

Thứ Ba

(ngày 16/01/2018)

- Nộp phương án tự chủ về Sở

- Lập kế hoạch tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ 13

-Kế toán

- BGH, Thầy Phan Văn Tâm

Thứ Tư

(ngày 17/01/2018)

Học tập Nghị Quyết TW6 (1,5 ngày, bắt đầu lúc 7g30 tại Hội trường Đảng ủy TT Đại Ngãi).

Đảng viên

Thứ Năm

(ngày 18/01/2018)

- Họp BGK cuộc thi elearning cấp trường (14g00)

- Tập huấn sử dụng trộn đề trắc nghiệm khách quan cho tổ Tiếng Anh (15g30)

- Đại học Bình Dương tư vấn tuyển sinh, giáo dục kỹ năng sống cho HS (15g30)

- BGK

-Thầy Lộc, Tổ Tiếng Anh

- BGH, Ban Tư vấn TLHĐ, ĐTN, HS K12&K10

Thứ Sáu

(ngày 19/01/2018)

- Gửi hồ sơ mua sắm tập trung về Sở

- Kiểm tra cơ ở vật chất chuẩn bị Hội nghị trực tuyến Sơ kết HKI năm học 2017-2018

- Cô Tú Vân

- Thầy Beo, Cô Tú Vân, Thầy Xuân Bình, Kế toán

Thứ Bảy

(ngày 20/01/2018)

Phê duyệt các loại sổ theo quy định

BGH

Chủ Nhật

(ngày 21/01/2018)

Tham dự Hội thảo chuyên đề môn GDCD tại trường THPT Kế Sách (7g30)

Thầy Phục, Thầy Ngoan

Bài tin liên quan