Phân công giám thị coi thi nghề phổ thông khóa ngày 17/7/2013

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

DANH SÁCH

Lãnh đạo, thư ký, giám thị, giám khảo, bảo vệ, phục vụ
Ban coi và chấm thi nghề phổ thông

Khóa thi ngày: 17/7/2013

——————

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Dự kiến phân công

Ghi chú

1

Nguyễn Phước Beo

PHT

Trưởng ban

 

2

Trần Hải Triều

PHT

Phó trưởng ban

Giám sát đơn vị khác

3

Nguyễn Duy Mẫn

Thư ký HĐ

Thư ký

 

4

Huỳnh Gia Sử

GV

Giám thị

 

5

Đỗ Tấn Lộc

GV

Giám thị

 

6

Đinh Thành Công

GV

Giám thị

 

7

Lê Trí Nghĩa

GV

Giám thị

 

8

Châu Hoàng Vũ

GV

Giám thị

 

9

Lý Thúy Phượng

TTCM

Giám thị

 

10

Huỳnh Trung Hiếu

GV

Giám thị

 

11

Trần Kim Ninh

GV

Giám thị

 

12

Lê Quan Tuấn

GV

Giám thị

 

13

Lê Hoàng Ngoan

GV

Giám thị

 

14

Trầm Huy Khởi

GV

Giám thị

 

15

Trần Thị Thanh Quyền

GV

Giám thị

 

16

Lê Thanh Xuân

GV

Giám thị

 

17

Lê Phong Phú

GV

Giám thị

 

18

Võ Tấn Phước

TTCM

Giám thị

 

19

Trần Thị Cẩm Duy

GV

Giám thị

 

20

Huỳnh Thị Kim Đằng

TPCM

Giám thị

 

21

Đỗ Lý Huyền

GV

Giám thị

 

22

Nguyễn Trọng Cần

GV

Giám thị

 

23

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

GV

Giám thị

 

24

Lưu Khánh Mai

GV

Giám thị, Giám khảo

Chấm LT

25

Nguyễn Hữu Trọng

GV

Giám thị, Giám khảo

Chấm LT

26

Vương Minh Lập

TTCM

Giám thị, Giám khảo

Chấm LT

27

Võ Thị Lợt

GV

Giám thị, Giám khảo

Chấm LT

28

Võ Tuấn Khanh

GV

Giám thị, Giám khảo

Chấm LT

29

Ôn Cẩm Liên

GV

Giám thị, Giám khảo

Chấm LT

30

Đinh Thành Luân

TTCM

Giám thị, Giám khảo

Chấm LT

31

Hà Thị Ngọc Lan

GV

Giám thị, Giám khảo

Chấm LT

32

Võ Xuân Bình

TTCM

Giám thị, Giám khảo

Thực hành

33

Huỳnh Thị Thanh Thảo

GV

Giám thị, Giám khảo

Thực hành

34

Phan Văn Trung

Nhân viên

Bảo vệ

 

35

Lý Hoài Vân

Kế toán

Phục vụ

 

 

Ban coi và chấm thi nghề phổ thông Khóa thi ngày: 17/7/2013 tập trung lúc 6 giờ 45 phút ngày 17/7/2013 tại Trường THPT Đại Ngãi.                                                                                        

 

Đại Ngãi, ngày 02 tháng 07 năm 2013

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Huỳnh Vũ Lam

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 352
Tháng 05 : 7.048
Năm 2019 : 51.628