Thông báo đăng ký ôn thi học sinh giỏi các môn văn hóa năm 2013-2014

 

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

——————————

Số:   147/TB-THPTĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Đại Ngãi, ngày 03  tháng 07  năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký ôn thi học sinh giỏi các môn văn hóa năm học 2013-2014

 

Căn cứ kế hoạch số 141/KH-THPTĐN ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng trường THPT Đại Ngãi về việc bồi dưỡng, tuyển chọn và đưa dự thi học sinh giỏi các môn văn hoá năm học 2013-2014,

Hiệu trưởng trường THPT Đại Ngãi thông báo đến các em học sinh lớp 10, 11 năm học 2012-2013 về việc đăng ký thi học sinh giỏi các môn văn hóa năm học 2013-2014 như sau:

1. Đối tượng tham gia

- Học sinh lớp 11 và lớp 12 được xếp loại  học lực và hạnh kiểm từ khá trở lên theo kết quả cuối học kỳ liền kề với kỳ thi có nguyên vọng và tự nguyện đăng kí. Học sinh được miễn phí khi tham gia học tập. Hạn cuối đăng kí: 05/7/2013.

-  Mỗi học sinh được tham gia ôn tập 01 môn.

2. Thời gian ôn tập

- Từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/8/2013 (02 tháng)

- Lịch học cụ thể (giáo viên được phân công thông báo với học sinh).

Đề nghị các em học sinh có đủ điều kiện tham gia liên hệ với Thầy Nguyễn Phước Beo, phó hiệu trưởng để đăng ký.   

 

 

Nơi nhận:

-      Hiệu trưởng (để b/c);

-      Các PHT (để chỉ đạo);

-      Website trường;

-      Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                               

 

Nguyễn Phước Beo

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 51
Hôm qua : 161
Tháng 06 : 3.739
Năm 2022 : 22.734