Thông báo về điều kiện và hồ sơ để hưởng chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn

 

Sở GD&ĐT Sóc Trăng

Trường THPT Đại Ngãi

THÔNG BÁO

Căn cứ vào công văn số 1432/SGDĐT-KHTC ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính.

Hiệu trưởng trường THPT Đại Ngãi thông báo đến học sinh về điều kiện và hồ sơ để hưởng chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

1. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ:

1.1 Học sinh người dân tộc thiểu số, phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Bản thân, bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Khoảng cách quảng đường đi từ nhà đến trường từ 10 km trở lên nhưng không có điều kiện trở về nhà trong ngày mà phải ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập.

1.2 Học sinh người dân tộc Kinh phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng chính phủ;

b) Bản thân, bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

c) Khoảng cách quảng đường đi từ nhà đến trường từ 10 km trở lên nhưng không có điều kiện trở về nhà trong ngày mà phải ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập.

2.  Hồ sơ:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ của học sinh (nhận tại văn phòng trường)

b) Bản sao Giấy khai sinh (đối với học sinh người dân tộc thiểu số);

c) Bản sao Sổ hộ nghèo hoặc bản sao Giấy chứng nhận hộ nghèo (đối với học sinh người dân tộc Kinh)

d) Bản sao Sổ hộ khẩu

3. Mức hỗ trợ:

1. Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi tháng được hỗ trợ bằng 40% mức lương tối thiểu chung

2. Hỗ trợ tiền nhà: Mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương tối thiểu chung

       4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

Từ 4/9/2013 đến 11/9/2013

Địa điểm: Văn phòng trường THPT Đại Ngãi (Cô Lý Hoài Vân).

Khi nộp hồ sơ phải mang theo bản gốc các loại giấy tờ quy định để đối chiếu.

 

 

Nơi nhận:

-      Hiệu trưởng (để b/c);

-      Đoàn TN, GVCN (để thông báo);

-      Website trường;

-      Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                               

(Đã ký)

 

Trần Hải Triều

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 529
Tháng 05 : 6.327
Năm 2019 : 50.907