LỊCH TUẦN 13/2 ->19/2/2017

 

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY  13/02/2017 ĐẾN NGÀY 19/02/2017

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thứ Hai

(ngày 13/02/2017)

- Tiết SHDC: Chấn chỉnh nề nếp tác phong học sinh, ý thức giữ gìn vệ sinh.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra nội bộ

BGH, ĐTN

 

Thứ Ba

(ngày 14/02/2017)

Báo cáo việc triển khai tập huấn xây dựng ma trận đề KT

 

PHT Trần Hải Triều

 

Thứ Tư

(ngày 15/02/2017)

Báo cáo thống kê dự kiến đăng ký thi ĐH, CĐ

PHT Nguyễn Xuân Đào

Thứ Năm

(ngày 16/02/2017)

Dự Hội nghị rút kinh nghiệm BD HSGQG

PHT Nguyễn Xuân Đào

Thứ Sáu

(ngày 17/02/2017)

Dự Tổng kết hội thi GVCN lớp giỏi

PHT Nguyễn Xuân Đào

Thứ Bảy

(ngày 18/02/2017)

Nộp phương án thi nghề 03/2017

PHT Trần Hải Triều

Chủ Nhật

(ngày 19/02/2017)

Hội nghị nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm

Ban tổ chức, TTCM, GVCN

 

Bài tin liên quan