Danh sách học sinh vắng buổi sáng ngày 26/10/2013

 

STT

HỌ TÊN

VẮNG

ĐI TRỄ

XIN VỀ

GHI CHÚ

PHÉP

K.PHÉP

11A4

Huỳnh Hoàng Kim

x

 

 

 

 

11A5

Nguyễn Văn Nhân

 

x

 

 

 

12A5

Nguyễn Minh Thành

 

x

 

 

 

Nguyễn Thanh Ân

 

x

 

 

 

TỔNG CỘNG

1

3

 

 

 

Tác giả: Đoàn trường
Bài tin liên quan