Danh sách học sinh vắng buổi sáng ngày 30/10/2013

 

STT

HỌ TÊN

VẮNG

ĐI TRỄ

XIN VỀ

GHI CHÚ

PHÉP

K.PHÉP

11A6

Tăng Hoàng Nam

 

x

 

 

 

11A9

Nguyễn Phát Đạt

 

x

 

 

 

12A2

Đoàn Thanh Tú

 

x

 

 

 

12A5

Đinh Thị Hồng Đào

x

 

 

 

 

12A7

Nguyễn Phương Trâm

x

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

2

3

 

 

 

Tác giả: Đoàn trường
Bài tin liên quan