Danh sách lãnh đạo, thư ký, giám thị, giám khảo, bảo vệ, phục vụ Ban coi và chấm thi NPT khóa ngày 04/03/2017

 

 

DANH SÁCH

Lãnh đạo, thư ký, giám thị, giám khảo, bảo vệ, phục vụ

Ban coi và chấm thi nghề phổ thông

Khóa thi ngày: 4/3/2017

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Dự kiến phân công

Ghi chú

1

Trần Hải Triều

P.Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Xuân Đào

P.Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

GS đơn vị khác

3

Nguyễn Duy Mẫn

TKHĐ

Thư ký

 

4

Võ Tấn Phước

TTCM

Giám khảo

 

5

Nguyễn Trọng Cần

Giáo viên

Giám khảo

 

6

Châu Thanh Hà

Giáo viên

Giám khảo

 

7

Châu Hoàng Vũ

Giáo viên

Giám khảo

 

8

Đỗ Lý Huyền

Giáo viên

Giám khảo

 

9

Kim Thị Ánh Tuyết

Giáo viên

Giám khảo

 

10

Lê Trí Nghĩa

 

Giáo viên

Giám khảo

 

11

Lý Hồng Đạt

 

Giáo viên

Giám khảo

 

12

Trần Thị Mộng Thơ

Giáo viên

Giám thị, giám khảo

 

13

Lê Kiên Giang

TPCM

Giám thị, giám khảo

 

14

Bùi Kim Cương

Giáo viên

Giám thị, giám khảo

 

15

Tô Đề Hiệp

TTCM

Giám thị, giám khảo

 

16

Lâm Minh Phục

Giáo viên

Giám thị, giám khảo

 

17

Lê Thanh Sang

TPCM

Giám thị, giám khảo

 

18

Lương Hạnh Nguyên

TTCM

Giám thị, giám khảo

 

19

Trần Văn Nguyên

TTCM

Giám thị, giám khảo

 

20

Nguyễn Hữu Trọng

TPCM

Giám thị, giám khảo

 

21

Đỗ Tấn Lộc

Giáo viên

Giám thị, giám khảo

 

22

Đinh Thành Công

Giáo viên

Giám thị, giám khảo

 

23

Nguyễn Quang Trí

Giáo viên

Giám thị, giám khảo

 

24

Trầm Huy Khởi

Giáo viên

Giám thị, giám khảo

 

25

Võ Tuấn Khanh

Giáo viên

Giám thị, giám khảo

 

26

Võ Xuân Bình

TTCM

Giám thị, giám khảo

 

27

Triệu Thị Ngọc Mai

Giáo viên

Giám thị

 

28

Võ Thị Lợt

Giáo viên

Giám thị

 

29

Phùng Thị Tuyết Phụng

Giáo viên

Giám thị

 

30

Huỳnh Gia Sử

Giáo viên

Giám thị

 

31

Lê Văn Tâm

TTCM

Giám thị

 

32

Lê Thị Kim Đượm

Giáo viên

Giám thị

 

33

Nguyễn Văn Đoàn

Giáo viên

Giám thị

 

34

Lê Quan Tuấn

Giáo viên

Giám thị

 

35

Lương Thị Mỹ Trinh

Giáo viên

Giám thị

 

36

Đặng Tiền Giang

Giáo viên

Giám thị

 

37

Lý Văn Vũ

Giáo viên

Giám thị

 

38

Nguyễn Thị Thu

TTCM

Giám thị

 

39

Trần Thị Cẩm Duy

Giáo viên

Giám thị

 

40

Nguyễn Khánh

Giáo viên

Giám thị

 

41

Hứa Thị Phương Trang

TTCM

Giám thị

 

42

Thạch Văn Dũng

Bảo vệ

Bảo vệ

 

43

Lê Thị kim Thoại

Nhân viên

Phục vụ

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 352
Hôm qua : 370
Tháng 05 : 7.046
Năm 2019 : 51.626