Kế hoạch bồi dưỡng, tuyển chọn và đưa học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11 cấp tỉnh năm học 2017 – 2018 và chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2019

 

 

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 235 /KH-THPTĐN

 

Đại Ngãi, ngày 22 tháng 9  năm 2017

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng, tuyển chọn và đưa học sinh tham dự kỳ thi chọn

học sinh giỏi lớp 11 cấp tỉnh năm học 2017 – 2018 và chọn đội tuyển

học sinh giỏi quốc gia năm 2019

Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018;

Căn cứ Khung thời gian năm học 2017 – 2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng công bố;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị,

Trường THPT Đại Ngãi lập kế hoạch bồi dưỡng, tuyển chọn và đưa học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11 cấp tỉnh năm học 2017 – 2018 và chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2019 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

- Bồi dưỡng, bổ sung và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho học sinh giỏi của trường, phát huy tinh thần sáng tạo, tự học tự rèn luyện của các em nhằm mục tiêu bồi dưỡng nhân tài.

- Nâng cao chất lượng dạy học, nâng cao tay nghề, lòng đam mê nghề nghiệp, sự tận tụy trong giáo dục học sinh của đội ngũ thầy cô giáo.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lí nhà trường.

- Chuẩn bị tốt cho học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11 cấp tỉnh năm học 2017 – 2018 (tổ chức ngày 31/5/2018) và thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2019 (dự kiến tổ chức vào tháng 9/2018).

- Tham dự kì thi với hiệu quả cao.

II. Yêu cầu

- Học sinh được chọn bồi dưỡng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo các văn bản hiện hành quy định.

- Giáo viên được phân công lên lớp cần có kế hoạch giảng dạy, bài soạn, sách tham khảo, đảm bảo chất lượng dạy và học. Kế hoạch dạy bồi dưỡng phải được duyệt.

- Giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc, thống nhất kế hoạch đã được xây dựng.

- Học sinh tham dự kì thi có hiệu quả cao.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. Ôn tập, bồi dưỡng

1. Đối tượng và điều kiện tham gia

a. Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11 cấp tỉnh năm học 2017 – 2018:

- Là học sinh lớp 10, 11 năm học 2017 – 2018.

- Được xếp loại học lực và hạnh kiểm từ khá trở lên theo kết quả học kì I năm học 2017 – 2018.

- Học sinh được miễn phí khi tham gia học tập.

-  Mỗi học sinh được tham gia ôn tập 01 môn.

- Hạn cuối đăng kí: 06/10/2017.

b. Đối với kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2019:

Học sinh phải thỏa đồng thời 2 điều kiện sau:

- Học sinh đã tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11 cấp tỉnh năm học 2017 – 2018 và đạt kết quả cao được Sở GDĐT đưa vào danh sách đội dự tuyển.

- Năm học 2017 – 2018 có học lực và hạnh kiểm xếp từ khá trở lên.

2. Thời gian ôn tập

a. Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11 cấp tỉnh năm học 2017 – 2018:

- Từ ngày 16/10/2017 đến hết ngày 25/5/2018. Số tiết được tính: 50 tiết/đợt. Trung bình mỗi tuần 2 tiết X 25 tuần = 50 tiết.

- Lịch học cụ thể (giáo viên được phân công thông báo với học sinh).

b. Đối với kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2019:

Căn cứ vào kết quả thành tích của học sinh, nhà trường sẽ thông báo cho giáo viên và học sinh biết, thực hiện.

 4. Nội dung, chương trình ôn tập

Theo chương trình giáo dục cấp THPT và Chương trình chuyên sâu các môn chuyên ban hành kèm theo Công văn số 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2009 của Bộ GDĐT.

Giới hạn chương trình: lớp 10, lớp 11.

5. Phân công giáo viên dạy

 

STT

Môn

Giáo viên dạy

Ghi chú

1

Toán

Hứa Thị Phương Trang

Đỗ Tấn Lộc

 

2

Vật lí

Lê Trí Nghĩa

Lý Hồng Đạt

 

3

Hoá

Võ Thị Lợt

Quách Thị Thanh Nhàn

 

4

Sinh

Lưu Khánh Mai

 

5

Văn

Nguyễn Thị Thu

 

6

Sử

Nguyễn Xuân Đào

Lê Quan Tuấn

 

7

Địa

Vương Minh Lập

 

8

Tiếng Anh

Lương Hạnh Nguyên

 

9

Tin học

Võ Xuân Bình

 

10

GDCD

Lê Hoàng Ngoan

 

* Ngoài danh sách trên, nếu Thầy Cô nào có nguồn học sinh giỏi và đang ôn tập đề nghị báo BGH để điều chỉnh, bổ sung vào bảng phân công trên.

II. Thành lập đội tuyển

1. Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11 cấp tỉnh năm học 2017 – 2018

- Chậm nhất ngày 03/5/2018 giáo viên phụ trách ôn luyện báo danh sách học sinh được chọn dự thi cấp tỉnh để nhà trường làm hồ sơ theo quy định.

- Điểm được lấy từ cao xuống thấp (thấp nhất là 6/10 điểm) đến khi đủ số lượng.

- Số lượng đội tuyển dự kiến:  10 đội (gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tin học và GDCD).

- Số lượng học sinh trong mỗi đội tuyển: số lượng cụ thể do trường quyết định căn cứ vào chất lượng học sinh; mỗi môn không quá 10 học sinh.

2. Đối với kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2019

Căn cứ vào kết quả thành tích, thông báo của Sở Giáo dục, nhà trường sẽ có kế hoạch cụ thể sau.

III. Đưa học sinh dự thi

1. Trong thời gian 2 tuần trước khi học sinh trong đội tuyển thi học sinh giỏi tham gia dự thi, tập thể cán bộ, giáo viên của nhà trường tạo điều kiện tốt nhất về mặt tinh thần để các em tham dự tốt kì thi.

2. Trường tổ chức xe đưa và đón học sinh đi dự thi, có giáo viên hướng dẫn.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Kinh phí

- Nếu giáo viên dạy vượt số tiết quy định/1 tuần/1 năm học thì sẽ được chi bồi dưỡng nhưng không quá 400.000đ/1 người/1 đợt.

- Nhà trường thưởng cho giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải  theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Chi phí đưa học sinh đi dự thi (gồm ăn uống, xe đưa đón, v.v...) và thưởng học sinh đạt giải: chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

II. Giáo viên dạy

1. Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11 cấp tỉnh năm học 2017 – 2018

- Giáo viên được phân công căn cứ danh sách học sinh đăng ký tiến hành dạy ôn tập từ ngày 16/10/2017. Thời gian do giáo viên chủ động nhưng phải báo với Ban Giám hiệu để sắp xếp.

- Các tổ trưởng chuyên môn: thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ ôn tập của giáo viên và học sinh.

2. Đối với kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2019

Căn cứ vào kết quả thành tích, thông báo của Sở Giáo dục, nhà trường sẽ có bảng phân công cụ thể sau.

Lãnh đạo trường THPT Đại Ngãi yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn; giáo viên được phân công và học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Đây là một trong các căn cứ để xét thi đua khen thưởng cuối năm học. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, liên hệ với Ban Giám hiệu nhà trường để được xem xét, giải quyết kịp thời./.

 Nơi nhận:

     - Sở GD&ĐT (để b/c);

- Các phó hiệu trưởng (để chỉ đạo);

- Tổ chuyên môn (để thực hiện);

- GV được phân công;

- Website trường;

     - Lưu: VT, KT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Trần Hải Triều

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 209
Hôm qua : 248
Tháng 06 : 9.450
Năm 2019 : 63.705