KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017

 

 

SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  236/KH-THPTĐN

 

Đại Ngãi, ngày 25  tháng 9  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017

          Căn cứ công văn số 2196/SGDĐT-DTCNTX ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017;

          Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018,

          Trường THPT Đại Ngãi lập kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong trường học.

          - Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

          - Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện trong nhà trường, đa dạng hóa nguồn tài nguyên sách và phong cách đọc sách.

          2. Yêu cầu

          Các hoạt động về hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời được triển khai đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và được duy trì thường xuyên.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

          1. Thời gian

          - Lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 02 tháng 10 năm 2016, lồng ghép trong giờ sinh hoạt dưới cờ buổi sáng và buổi chiều.

          - Các hoạt động triển khai kế hoạch, băng rôn tuyên truyền, giới thiệu sách thư viện: được thực hiện từ ngày 02 đến ngày 08 tháng 10 năm 2017.

          - Các hoạt động khuyến khích đọc sách từ mạng, từ thư viện: được duy trì suốt năm.

          2. Địa điểm

          Trường THPT Đại Ngãi, ấp Ngãi Hội 2, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

          III. CHỦ ĐỀ

          Chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 là “Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân”.

          IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ LỄ KHAI MẠC

          - Lãnh đạo trường THPT Đại Ngãi.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 10, 11, 12.

          - Học sinh lớp 10, 11, 12.

V. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.

- Treo băng rôn: “Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân”.

- Triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

2. Giới thiệu sách thư viện đến giáo viên và học sinh để dễ dàng tra cứu.

3. Giới thiệu về sách và các trang website hữu ích phục vụ cho hoạt động dạy và học.

4. Sưu tầm các câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kể chuyện trong giờ sinh hoạt dưới cờ (ít nhất 2 câu chuyện/1 tuần).

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị các cá nhân có liên quan liên hệ với cô Nguyễn Xuân Đào để được tư vấn giải quyết.

 

Nơi nhận:      

- Hiệu trưởng (để bc);

- Đoàn TN; GVCN (để thực hiện);

- Nhân viên thư viện (để thực hiện);

- Niêm yết phòng Hội đồng;

- Website;

- Lưu: VT.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Xuân Đào

 

 

Nguồn: daingai.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 77
Hôm qua : 166
Tháng 06 : 1.057
Năm 2020 : 52.960