LỊCH CÔNG TÁC T9-2017

 

 

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRUỜNG THPT ĐẠI NGÃI

Số:    211   /KH-THPTĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đại Ngãi, ngày   1   tháng 9  năm 2017

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 9/2017 của Chi bộ nhà trường,

Hiệu trưởng trường THPT Đại Ngãi lên lịch công tác tháng 9/2017 như sau:

I.  Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Phát động thi đua học tập và giảng dạy chào mừng ngày Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam;

2. Triển khai “Tháng khuyến học” và vận động quyên góp quần áo, sách vỡ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

3. Triển khai “Tháng ATGT” và công tác giáo dục ATGT năm học 2017-2018;

4. Thống kê tình hình trường lớp, giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất đầu năm học báo cáo về Sở GD&ĐT;

5. Tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018, ổn định nề nếp HS ngay từ đầu năm nhất là học sinh lớp 10;

6. Tổ chức Hội nghị CMHS đầu năm.

7. Tổ chức Hội nghị Công chức-Viên chức-Người lao động năm học 2017-2018.

II. Lịch làm việc cụ thể:

Tuần

Công việc

Thời gian

Thực hiện

Phụ trách

1

Từ: 4/9

Đến: 9/9

Tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018

6 giờ 30 ngày 05/9/2017

Toàn trường

Lập kế hoạch năm học 2017-2018

Trong tuần

Hiệu trưởng

Họp liên tịch BGH, CĐ, ĐTN, TTCM, TTVP, TKHĐ, TTVP

8g30 ngày 9/9/2017

BGH, CĐ, ĐTN,

2

Từ: 11/9

Đến: 17/9

Họp TTCM

14 giờ 30 ngày 11/9/2017

BGH, TTCM

Lập các kế hoạch quản lý: chuyên môn, csvc, công tác chủ nhiệm...

Trong tuần

BGH

Đưa HS thi HS giỏi tỉnh năm học 2017-2018

Ngày

15, 16/9/2017

BGH, Văn Phòng, HS

Tổ chức Hội nghị CMHS:

Lớp 11, 12: Từ 7g30 đến 9 giờ

Lớp 10: Từ 9 giờ  đến 10 giờ 30

Ngày 17/9/2017

BGH, GVCN

3

Từ: 18/9

Đến: 24/9

Tập huấn phần mềm QLTH

7g30 ngày 19/9/2017

T.Triều, T. Bình

Tiếp đoàn kiểm tra quản lý cấp phát bằng TN tại PGD Long Phú

8g00 ngày 21/9/2017

BGH, VP

Lập kế hoạch ôn HSG, phụ đạo HS yếu trong năm học 2017-2018

Trong tuần

BGH

Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động

7 giờ 30 ngày 24/9/2017

Toàn thể

CB-CC-VC-NLĐ

4

Từ: 25/9

Đến: 30/9

Lập kế hoạch thi GVG cấp trường năm học 2017-2018

Trong tuần

BGH, CĐ

Họp Tổ chuyên môn

Trong tuần

Tổ chuyên môn

Họp lệ chi bộ tháng 9/2017

15g30 ngày 28/9/2017

Đảng viên

 

Căn cứ vào lịch công tác trên, các bộ phận trong nhà trường lập kế hoạch cụ thể để thực hiện, đảm bảo công việc đúng tiến độ. Nếu có thay đổi do công tác đột xuất, BGH sẽ thông báo ở phòng Hội đồng giáo viên.

 

Nơi nhận:

- Các phó hiệu trưởng;

- Công đoàn, Đoàn TN;

- Các TTCM;

- Niêm yết phòng HĐ, Website;

-  Lưu: VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Trần Hải Triều

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 218
Hôm qua : 245
Tháng 02 : 5.741
Năm 2019 : 17.155