LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 01/01/2018 ĐẾN NGÀY 07/01/2018

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 01/01/2018 ĐẾN NGÀY 07/01/2018

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thứ Hai

(ngày 01/01/2018)

Nghỉ Tết Dương lịch theo Thông báo số 55/TB-UBND ngày 26/12/2017

Toàn trường

Thứ Ba

(ngày 02/01/2018)

Kiểm tra HKI: Ngữ Văn – Công nghệ

BGH, GV được phân công

Thứ Tư

(ngày 03/01/2018)

Kiểm tra HKI: Hóa học – Địa lý

BGH, GV được phân công

Thứ Năm

(ngày 04/01/2018)

- Họp Đoàn giao lưu với trường THPT Trần Quốc Toản (15g30);

- Họp Chi bộ (16g00)

- BGH, Công Đoàn, ĐTN, GV đăng ký tham gia
- Đảng viên

Thứ Sáu

(ngày 05/01/2018)

TTCM báo sơ kết HKI năm học 2017-2018

TTCM

Thứ Bảy

(ngày 06/01/2018)

GVCN hoàn thành đánh giá Hạnh kiểm HKI của học sinh

 

Chủ Nhật

(ngày 07/01/2018)

Tổ chức giao lưu với trường THPT Trần Quốc Toản, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (xuất phát 04 giờ 00 sáng tại trường)

Theo kế hoạch

Bài tin liên quan