Thông báo học sinh đỗ đại học 2017 về dự lễ khai giảng và nhận giấy khen và tiền thưởng

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 195 /TB-THPTĐN

Đại Ngãi, ngày 01 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc mời học sinh đỗ đại học năm 2017 dự Lễ Khai giảng, nhận giấy khen và tiền thưởng của UBND huyện Long Phú

 

- Căn cứ kế hoạch số 182/KH-THPTĐN ngày 22 tháng 8 năm 2017 của trường THPT Đại Ngãi về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018;

- Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ủy Ban Nhân dân huyện Long Phú về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 116 học sinh đỗ Đại học chính quy năm 2017,

Trường THPT Đại Ngãi mời các em học sinh lớp 12 năm học 2016 – 2017 thi đỗ vào các trường đại học dự Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018, nhận giấy khen và tiền thưởng của UBND huyện Long Phú (có danh sách kèm theo).

- Thời gian: 6 giờ 30 phút ngày 05 tháng 9 năm 2017.

- Địa điểm: Trường THPT Đại Ngãi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn thì các em liên hệ cô Nguyễn Xuân Đào (số điện thoại 0984234350) để giải quyết.

Rất mong các em học sinh phối hợp thực hiện thông báo này.

                                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-          Đăng Website trường;                                                                     (Đã ký)

-          Lưu: VT.

 

                     Nguyễn Xuân Đào

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NĂM 2017
NHẬN GIẤY KHEN VÀ TIỀN THƯỞNG

(Kèm theo thông báo số 195/TB-THPTĐN ngày 01 tháng 9 năm 2017 của trường THPT Đại Ngãi)

 

STT

Họ và tên học sinh
trúng tuyển

Tên trường Đại học

Lớp

Số tiền

Ghi chú

1

Lê Thị Ngọc Huyền

Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh

12A1

200,000

 

2

Hồng Châu Toàn

Đại học Công nghệ Thông tin

12A1

200,000

 

3

Quách Phước Lộc

Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh

12A1

200,000

 

4

Trần Kim Khánh

Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh

12A1

200,000

 

5

Lê Ngọc Linh

Đại học Cần Thơ

12A1

200,000

 

6

Trịnh Minh Quang

Đại học Y dược Cần Thơ

12A1

200,000

 

7

Huỳnh Huệ Trúc

Đại học Cần Thơ

12A1

200,000

 

8

Huỳnh Đặng Thúy Vi

Đại học Cần Thơ

12A1

200,000

 

9

Khuất Thị Kim Anh

Đại Học FPT Cần Thơ

12A1

200,000

 

10

Nguyễn Huỳnh Xuyên

Đại Học Cần Thơ

12A1

200,000

 

11

Phan Hữu Thuận

Đại Học Cần Thơ

12A1

200,000

 

12

Trần Ngọc Thanh

Đại học Cần Thơ

12A1

200,000

 

13

Trần Trung Kiên

Đại học Cần Thơ

12A1

200,000

 

14

Lê Nhựt Thanh

Đại học Kỹ Thuật CN Cần Thơ

12A1

200,000

 

15

Trần Thị Ái Như

Đại học Cần Thơ

12A1

200,000

 

16

Trần Thị Như Ngọc

Đại học Y dược Cần Thơ

12A1

200,000

 

17

Lưu Nguyễn Ngọc Trinh

Đại học Cần Thơ

12A1

200,000

 

18

Kỷ Hồng Yến

Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm
TP. Hồ Chí Minh

12A1

200,000

 

19

Võ Thị Diễm Ngân

Đại học Cần Thơ

12A1

200,000

 

20

Nguyễn Hoàng Quốc Bảo

Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

12A1

200,000

 

21

Huỳnh Kim Phương Ngân

Đại học Cần Thơ

12A1

200,000

 

22

Lý Thị Mỹ Duyên

Đại Học Tư Thục Công Nghệ Thông Tin Gia Định

12A1

200,000

 

23

Nguyễn Văn Khang

Đại học Ngoại Ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh

12A1

200,000

 

24

Nguyễn Thị Ngọc Tố

Đại học Cần Thơ

12A1

200,000

 

25

Vỏ Thị Mỷ Phượng

Đại học Tây Đô

12A1

200,000

 

26

Phương Văn Đức

Đại học Cần Thơ

12A1

200,000

 

27

Lưu Trần Hưng

Đại học GTVT Tp.HCM

12A2

200,000

 

28

Triệu Thanh Hương

Đại học Cần Thơ (Hòa An)

12A2

200,000

 

29

Lý Đăng Khoa

Đại học KT-CN Cần Thơ

12A2

200,000

 

30

Quách Khánh Linh

Đại học SPKT Vĩnh Long

12A2

200,000

 

31

Võ Thái Luân

Đại học KT-CN Cần Thơ

12A2

200,000

 

32

Nguyễn Thanh Nhân

Đại học Cần Thơ

12A2

200,000

 

33

Nguyễn Tố Quyên

Đại học Cần Thơ

12A2

200,000

 

34

Nguyễn Hoàng Sơn

Đại học Cần Thơ

12A2

200,000

 

35

Lê Thị Mỹ Thành

Đại học FPT

12A2

200,000

 

36

Huỳnh Thị Ngọc Thoa

Đại học Cần Thơ

12A2

200,000

 

37

Trần Thúy Vi

Đại học Cần Thơ

12A2

200,000

 

38

Nguyễn Huỳnh Nguyên Vĩ

Đại học Nam Cần Thơ

12A2

200,000

 

39

Huỳnh Thị Cẩm giang

Đại học Cần Thơ

12A3

200,000

 

40

Nguyễn Thị Kiều Tiên

Đại học Trà Vinh

12A3

200,000

 

41

Dương Trọng Nhân

Đại học FPT

12A3

200,000

 

42

Nguyễn Hữu Thành

Đại học Trà Vinh

12A6

200,000

 

43

Nguyễn Hải Đăng

Đại học Tây Đô

12A6

200,000

 

44

Vương Minh Thư

Đại học Cần Thơ

12A6

200,000

 

45

Huỳnh Minh Châu

Đại học Cần Thơ

12A7

200,000

 

46

Trần Thị Hồng Nhiên

Đại học Cần Thơ

12A7

200,000

 

47

Nguyễn Huỳnh Thủy Ngân

Đại học Cần Thơ

12A7

200,000

 

48

Lâm Thị Thùy Trang

Đại học Cần Thơ

12A7

200,000

 

49

Nguyễn Huỳnh Đức

Đại học Cần Thơ

12A8

200,000

 

50

Nguyễn Thị Huỳnh Như

Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

12A8

200,000

 

51

Đặng Văn Quốc

Đại học Nam Cần Thơ

12A8

200,000

 

52

Đặng Hoài Tâm

Đại học Trà Vinh

12A3

200,000

 

53

Trần Minh Kha

Đại học Cần Thơ

12A5

200,000

 

Tổng cộng

10,600,000

 

Tổng cộng danh sách này có 53 học sinh.

Tổng số tiền bằng chữ: mười triệu sáu trăm ngàn đồng.

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 529
Tháng 05 : 6.327
Năm 2019 : 50.907