THÔNG BÁO HỌC SINH NHẬN TIỀN HỖ TRỢ HỌC TẬP NĂM 2014-2015, 2015-2016

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 61 /TB-THPTĐN

Đại Ngãi, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập; tiền ăn, tiền ở năm học 2014 – 2015 và năm học 2015 – 2016

            Kính gửi:

- UBND xã Long Đức, UBND xã Hậu Thạnh, UBND xã Phú Hữu, UBND xã Song Phụng, UBND xã Trường Khánh, UBND thị trấn Đại Ngãi huyện Long Phú;

                              - UBND xã An Mỹ huyện Kế Sách;

                              - UBND xã An Thạnh I huyện Cù Lao Dung.

            Ngày 23 tháng 12 năm 2016 trường THPT Đại Ngãi đã ban hành Thông báo số 356/TB-THPTĐN về việc nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập; tiền ăn, tiền ở năm học 2014 – 2015 và 2015 – 2016.

            Đối tượng được nhận tiền là những học sinh thuộc diện được hỗ trợ đã và đang học tại trường THPT Đại Ngãi. Số tiền được nhận là 630.000đ/1 em/1 năm học.

            Tuy nhiên, hiện nay có nhiều học sinh đã ra trường, đã nghỉ học chưa đến trường nhận tiền.

            Nay trường THPT Đại Ngãi kính nhờ chính quyền UBND các xã thông báo cho học sinh cư trú trên địa bàn đến trường THPT Đại Ngãi để nhận tiền (có danh sách kèm theo).

            - Thời gian nhận: các ngày trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ và thứ bảy, chủ nhật); buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

            - Địa điểm: Văn phòng trường THPT Đại Ngãi, gặp cô Võ Thị Tâm.

            - Thủ tục nhận tiền:

            + Học sinh mang theo giấy CMND.

            + Nếu người nhà đi nhận thay phải mang CMND của người đi nhận thay và sổ hộ khẩu.

            Rất mong chính quyền UBND các xã, thị trấn phối hợp giúp đỡ để nhà trường hoàn tất các thủ tục quyết toán theo quy định.

            Trân trọng kính chào!

                                                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                     PHÓ HIỆU  TRƯỞNG

            Nơi nhận:                                                                                                       (Đã ký)

            - Như kính gửi;

            - Lưu: VT.                                                                                             Trần Hải Triều

 Danh sách đính kèm

 


 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

NĂM HỌC 2015- 2016

(Kèm theo Thông báo số 61 /TB-THPTĐN ngày 22 tháng 3 năm 2017 của trường THPT Đại Ngãi)

STT

 Họ và tên học sinh

Lớp

Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Họ và tên cha

Họ và tên mẹ

Địa chỉ

Ấp

Huyện

1

Lê Thị Trúc Linh

10A3

x

16/05/2000

Kinh

Lê Văn Khái

Phan Thị Hem

Thạnh Đức

Long Đức

Long Phú

2

Nguyễn Văn Nghĩa

10A4

 

07/03/1999

Kinh

Nguyễn Văn Phương

Châu Thị Út Em

Lợi Hưng

Long Đức

Long Phú

3

Trần Tấn Đạt

12A1

 

14/03/1998

Kinh

Trần Văn Tuấn

Lê Thị Đáng

Hòa Hưng

Long Đức

Long Phú

4

Giang Tuyết Giao

10A6

 

26/02/1999

Kinh

Giang Thành Trung

Đoàn Thị Lệ Quyên

Ngãi Hội 1

Đại Ngãi

Long Phú

5

Huỳnh Nguyễn Thanh Thảo

10A5

 

12/06/2000

Kinh

Nguyễn Văn Hiếu

Huỳnh Thị Trang

Bờ Kinh

Hậu Thạnh

Long Phú

6

Trần Trung Hiếu Em

10A10

 

17/07/2000

Kinh

Trần Văn Cường

Võ Thị Lan

Phố

Hậu Thạnh

Long Phú

7

Châu Văn Hào

10A6

 

09/06/2000

Kinh

Châu Văn Hùng

Nguyễn Thị Lệ Thư

Ngọn

Hậu Thạnh

Long Phú

8

Nguyễn Thị Thu Trang

10A9

x

30/10/2000

Kinh

Nguyễn Văn nghiệp

Nguyễn Thị Tròn

Bờ Kinh

Hậu Thạnh

Long Phú

9

Lương Thị Bảo My

12A6

x

06/11/1998

Kinh

Lương Văn Giòn

Võ Nguyệt Hường

Chùa Ông

Hậu Thạnh

Long Phú

10

Nguyễn Thị Bích Tuyền

10A9

x

02/02/2000

Kinh

Nguyễn Văn Phước

Đỗ Thị Bảy

Phú Đa

Phú Hữu

Long Phú

11

Trần Thị Thu Hà

10A10

x

08/06/2000

Kinh

Trần văn Sáu

Nguyễn Thị Dễ

Phụng Sơn

Song Phụng

Long Phú

12

Trần Hữu Thịnh

10A10

 

15/5/2000

Kinh

Trần Văn Mừng

Nguyễn Thị Thủy

Phụng Tường 1

Song Phụng

Long Phú

13

Trần Thị Đào

12A7

x

03/06/1998

Khmer

Trần Tào

Lâm Thị Phươl

Trường Thành B

Trường Khánh

Long Phú

14

Nguyễn Đông Hồ

12A7

 

10/11/1997

Kinh

Nguyễn Thanh Giang

Hồ Thị Chính

Trường Lộc

Trường Khánh

Long Phú

Tổng cộng danh sách này có 14 học sinh.

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 35
Hôm qua : 78
Tháng 10 : 112
Năm 2022 : 981.306