Thông báo thời gian tập trung và thời gian nhập học năm học 2017-2018

 

 

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

 

Số:        /TB-THPTĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đại Ngãi, ngày        tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về thời gian tập trung và thời gian nhập học các lớp

năm học 2017-2018

Nhằm chuẩn bị tốt cho năm học mới 2017-2018, hiệu trưởng trường THPT Đại Ngãi thông báo ngày tập trung và thời gian nhập học các lớp năm học 2017-2018 như sau:

- Ngày 02/8/2017:

+ 7g00: Tất cả học sinh lớp 12 năm học 2017-2018 tập trung tại sân trường để nghe sinh hoạt về việc chia lớp cho năm học mới.

+ 8 giờ00: Học sinh các lớp 11A6 và 11A8 năm học 2017-2018 (là lớp 10A6 và 10A8 năm học 2016-2017) tập trung tại Phòng HĐ để nghe sinh hoạt về việc chia tách và ghép lớp. (các lớp 11 còn lại tập trung ngày 15/8/2017).

- Ngày 07/8/2017: Nhà trường niêm yết danh sách học sinh các lớp năm học 2017-2018.

- Ngày 14/8/2017: Học sinh K10

+ 7g00: Tập trung tại sân trường để nghe triển khai kế hoạch tuần sinh hoạt tập thể.

+ 8g00: Tập trung về lớp để nghe GVCN sinh hoạt nội quy, bầu ban cán sự lớp, ghi Thời khóa biểu.

- Ngày 15/8/2017: Học sinh K12, K11

 7g00: Tập trung tại lớp để nghe GVCN sinh hoạt nội quy, bầu ban cán sự lớp, ghi Thời khóa biểu.

- Ngày 21/8/2017: Toàn trường nhập học theo TKB (K12, K11 học buổi Sáng; K10 học buổi Chiều).

 Nơi nhận:

- Niêm yết tại sân trường;

- Đài truyền thanh TT Đại Ngãi;

- Lưu: VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

   
Trần Hải Triều

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 529
Hôm qua : 242
Tháng 05 : 6.324
Năm 2019 : 50.904