Thông báo thời gian tựu trường năm học 2016-2017

 

 

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Thời gian tựu trường năm học 2016-2017

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT, ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị,

Hiệu trưởng trường THPT Đại Ngãi thông báo ngày tựu trường và ngày tập trung học sinh các lớp năm học 2016-2017 như sau:

1) Thời gian kiểm tra lại và công bố kết quả kiểm tra lại năm học 2015-2016:

- Thời gian ôn tập: Từ ngày 04/7/2016 đến 16/7/2016.

- Thời gian kiểm tra lại: Từ ngày 18/7/2016 đến 22/7/2016 (có lịch cụ thể).

- Thời gian công bố kết quả: 25/7/2016.

2) Thời gian niêm yết danh sách học sinh theo lớp, thời khóa biểu năm học 2016-2017:

- Thời gian: Trước ngày 10/8/2016.

- Niêm yết tại bảng thông báo, Phòng HĐ.

3) Thời gian tựu trường năm học 2016-2017:

- Lớp 12: ngày 15/8/2016.

- Lớp 10, 11: ngày 22/8/2016.

 

 

 Nơi nhận:

- Niêm yết tại bảng thông báo, Phòng HĐ;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

   
Nguyễn Phước Beo

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 218
Hôm qua : 245
Tháng 02 : 5.741
Năm 2019 : 17.155